Znak sprawy: ZP. 3340 – 01/2017 – Dotyczy konkursu ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i specjalistycznych na rzecz: pacjentów objętych opieką zdrowotną przez MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie

Płock, dnia 20.11.2017r.

 

 

Do Wykonawców

 

Znak sprawy: ZP. 3340 – 01/2017

 

Dotyczy konkursu ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i specjalistycznych na rzecz: pacjentów objętych opieką zdrowotną przez MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie.

 

W związku z nadesłanymi pytaniami w sprawie przedmiotu zamówienia Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy informuje, udziela następujących odpowiedzi:

 

Pytanie nr 1

Czy Zleceniodawca wyrazi zgodę w odniesieniu do pakietu 1. Badania laboratoryjne na wykreślenie zapisu: „Badania muszą być wykonywane na terenie miasta stołecznego Warszawy.” w przypadku, gdy Udzielający Zamówienie zapewni odbiór materiału do badań własnym transportem?

Odpowiedź Zamawiającego

Zleceniodawca wyraża zgodę w odniesieniu do pakietu 1. Badania laboratoryjne na wykonywanie badań poza terenem miasta stołecznego Warszawy, w przypadku, gdy Zleceniobiorca zapewni odbiór materiału do badań własnym transportem.

Pytanie nr 2

Dotyczy pakiet 1, Warunki konieczne pkt. 13

Zwracamy się z prośba o zmianę zapisu na: 13. Wyniki badań będą również przekazywane drogą elektroniczną na adres pp_warszawa@mwomp.pl lub telekomunikacyjną lub będą dostępne przez internet.

Odpowiedź Zamawiającego

Wyniki badań będą dostępne przez portal internetowy, który będzie wymuszał zalogowanie się użytkowników wskazanych przez Zamawiającego.

Pytanie nr 3

Dotyczy pakiet 1, Warunki konieczne pkt. 14

Zwracamy się z prośba o zmianę zapisu na: 14.  Odbiór wyników: a) wyniki badań oznaczonych gwiazdką będą przekazywane Zleceniodawcy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa danych osobowych i autoryzacją wyniku drogą elektroniczną lub będą dostępne przez internet do godziny 14.00 w dniu odebrania materiałów biologicznych (…)

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę z uwzględnieniem odpowiedzi na pytanie nr 2.

Pytanie nr 4

Dotyczy pakiet 1, Warunki konieczne pkt. 14

Prosimy o doprecyzowanie czy Zleceniobiorca sam odbiera badania na cito wraz z pozostałymi badaniami czy zgodnie z punktem 8 dostarcza je Zleceniodawca. Prosimy o wydłużenie godziny 14.00 do 15.00 (odbiór materiału 10.30-11.00) by czas pozwolił na wykonanie badań na cito i przekazanie wyników badań . Prosimy o określenie czasu na wykonanie badań na cito w przypadku gdy materiał będzie przywożony do laboratorium przez Zleceniodawcę (dostarczenie materiału przez Zleceniodawcę w godzinach 7.30-15.30). 

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż odbiór materiału biologicznego może nastąpić do godz. 1300. Zamawiający rezygnuje z wykonywania badań na cito.

Pytanie nr 5

Dotyczy pakiet 1, Warunki konieczne pkt. 14

Prosimy o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki w zapisie: „Pozostałe w terminach wskazanych w kolumnie 6 (…)” i zapis powinien brzmieć: Pozostałe w terminach wskazanych w kolumnie 7 (…)”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż jest to oczywista pisarska pomyłka i powinno być „w kolumnie 7”.

Pytanie nr 6

Dotyczy pakiet 1, poz. 55

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy należy zaoferować poszczególne alergeny Ige specyficzne czy panele alergenów oddechowy i mieszany (jakie składy powinny mieć i ile alergenów ma być wykonywanych w pakiecie )?

Odpowiedź Zamawiającego

Należy zaoferować panele alergenów oddechowy i mieszany na maksymalnie 30 alergenów.

Pytanie nr 7

Dotyczy pakiet 1, poz. 73

Czy zleceniodawca wydłuży czas oczekiwania na wynik do 8 dni ze względu na specjalistyczną metodykę wykonania badania?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wydłuża czas oczekiwania na wynik do 8 dni ze względu na specjalistyczną metodykę wykonania badania.

Pytanie nr 8

Dotyczy pakiet 1, poz. 75

Czy zleceniodawca chciałby wykonać badanie Komórki LE ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie chce wykonać badanie Komórki LE

Pytanie nr 9

Dotyczy pakiet 1, poz. 88

Czy zleceniodawca chciałby wykonać w kierunku dermatofitów, z jakich materiałów będzie musiało zostać wykonane badanie?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający rezygnuje z tego badania.

Pytanie nr 10

Dotyczy pakiet 1, poz. 90

Czy zleceniodawca wydłuży czas oczekiwania na wynik do 10 dni ze względu na specjalistyczną wysokoczułą metodykę (HPLC) wykonania badania?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wydłuży czas oczekiwania na wynik do 10 dni ze względu na specjalistyczną wysokoczułą metodykę (HPLC) wykonania badania

Pytanie nr 11

Dotyczy pakiet 1, poz. 91

Czy zleceniodawca wydłuży czas oczekiwania na wynik do 10 dni ze względu na specjalistyczną wysokoczułą metodykę (HPLC) wykonania badania?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wydłuży czas oczekiwania na wynik do 10 dni ze względu na specjalistyczną wysokoczułą metodykę (HPLC) wykonania badania

Pytanie nr 12

Dotyczy pakiet 1, poz. 96

Proszę usuniecie badania o z wykazu ze względu na obecność wykazie HBC- total.

Zamawiający usuwa pozycje 96 z wykazu ze względu na obecność wykazie HBC- total.

Pytanie nr 13

Dotyczy pakiet 1, poz. 97

Czy zleceniodawca wydłuży czas oczekiwania na wynik do 6 dni?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wydłuży czas oczekiwania na wynik do 6 dni.

Pytanie nr 14

Dotyczy pakiet 1, poz. 107, 108

Czy zleceniodawca wydłuży czas oczekiwania na wynik do 6 dni?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czasu oczekiwania na wynik do 6 dni dla tych badań.

Pytanie nr 15

Czy Zleceniodawca wyrazi zgodę na wykonywanie badań z pakietu 1, pozycje: 57-66, 68-71, 90, 91 poza terenem miasta stołecznego Warszawy? Przyjmujący zamówienie gwarantuje odpowiednie warunki transportu materiału do badań oraz gwarantuje należyte wykonanie w/w badań. Transport oraz czas transportu próbek do laboratoriów poza terenem miasta stołecznego Warszawy nie wpływa na jakość badań.

Odpowiedź Zamawiającego

Zleceniodawca wyraża zgodę na wykonywanie badań z pakietu 1, pozycje: 57-66, 68-71, 90, 91 poza terenem miasta stołecznego Warszawy, przy spełnieniu warunków opisanych w pytaniu jw.

Pytanie nr 16

Prosimy o doprecyzowanie jakich obszarów anatomicznych będą dotyczyły badania:

– rezonans magnetyczny,

– rezonans magnetyczny z kontrastem,

– rezonans magnetyczny angio bez kontrastu.

Odpowiedź Zamawiającego

Badania te mogą dotyczyć następujących obszarów anatomicznych:

Angio MR głowy,

Angio MR kręgosłupa,

MR głowy

MR całego kręgosłupa -3 odcinki,

MR kręgosłupa 1 odcinek: szyjny, piersiowy, lędźwiowy,

MR kręgosłupa 2 odcinki,

MR kości (ramienia, przedramienia, uda, podudzia),

MR małych kości (dłoni, stopy),

MR małych stawów (skokowego, łokciowego, nadgarstka, dłoni, stopy),

MR specj. stawu (kolanowego, barkowego, biodrowych, krzyżowo-biodrowych),

MR tkanek miękkich wskazanej okolicy.

 

p.o. Dyrektor

Agnieszka Sulkowska

 

Sprawę prowadzi:

Daniel Igielski

tel. kom. 695 696 206

Go to Top