Znak sprawy: ZP. 3340 – 01/2017 – Dotyczy konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i specjalistycznych na rzecz: pacjentów objętych opieką zdrowotną przez MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie.

Płock, dnia  16.11.2017 r.

 

                                                                    Do Wykonawców

 

Znak sprawy: ZP. 3340 – 01/2017

 

Dotyczy konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i specjalistycznych na rzecz: pacjentów objętych opieką zdrowotną przez MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie.

 

W związku z nadesłanym pytaniem do ww. konkursu Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi:

Pytanie: Zwracam się z prośbą o informację czy udzielający zamówienia ma wykupioną licencję modułu HL7 w systemie HIS „Medicus” autorstwa firmy Gabos Software w zakresie zlecania i odbioru wyników badań.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada licencji modułu HL7 w zakresie zlecania i odbioru wyników badań.

 

Sprawę prowadzi:

Daniel Igielski

tel. kom. 695 696 206

 

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych

Główny Księgowy

Beata Rakowska

Go to Top