Znak sprawy: ZP. 3340 – 02/2017 – Dotyczy konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i specjalistycznych na rzecz: pacjentów objętych opieką zdrowotną przez MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu

Płock, dnia  22.11.2017r.

 

Do Wykonawców

 

Znak sprawy: ZP. 3340 – 02/2017

 

Dotyczy konkursu ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i specjalistycznych na rzecz: pacjentów objętych opieką zdrowotną przez MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu.

 

W związku z nadesłanymi pytaniami w sprawie przedmiotu zamówienia Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy informuje, udziela następujących odpowiedzi:

 

Pytanie nr 1

Czy Zleceniodawca wyrazi zgodę w odniesieniu do pakietu 1. Badania laboratoryjne na wykreślenie zapisu: „Badania muszą być wykonywane na terenie miasta stołecznego Radomia.” w przypadku, gdy Udzielający Zamówienie zapewni odbiór materiału do badań własnym transportem?

Odpowiedź Zamawiającego

Zleceniodawca wyraża zgodę w odniesieniu do pakietu 1. Badania laboratoryjne na wykonywanie badań poza terenem miasta Radomia, w przypadku, gdy Zleceniobiorca zapewni odbiór materiału do badań własnym transportem.

Pytanie nr 2

Dotyczy pakiet 1, Warunki konieczne pkt. 13

Zwracamy się z prośba o zmianę zapisu na: 13. Wyniki badań będą również przekazywane drogą elektroniczną na adres pp_radom@mwomp.pl lub telekomunikacyjną lub będą dostępne przez internet.

Odpowiedź Zamawiającego

Wyniki badań będą dostępne przez portal internetowy, który będzie wymuszał zalogowanie się użytkowników wskazanych przez Zamawiającego.

Pytanie nr 3

Dotyczy pakiet 1, Warunki konieczne pkt. 14

Zwracamy się z prośba o zmianę zapisu na: 14.  Odbiór wyników: a) wyniki badań oznaczonych gwiazdką będą przekazywane Zleceniodawcy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa danych osobowych i autoryzacją wyniku drogą elektroniczną lub będą dostępne przez internet do godziny 14.00 w dniu odebrania materiałów biologicznych (…)

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę z uwzględnieniem odpowiedzi na pytanie nr 2.

Pytanie nr 4

Dotyczy pakiet 1, Warunki konieczne pkt. 14

Prosimy o doprecyzowanie czy Zleceniobiorca sam odbiera badania na cito wraz z pozostałymi badaniami czy zgodnie z punktem 8 dostarcza je Zleceniodawca. Prosimy o wydłużenie godziny 13.30 do 14.30 (odbiór materiału 10.30-11.00) by czas pozwolił na wykonanie badań na cito i przekazanie wyników badań . Prosimy o określenie czasu na wykonanie badań na cito w przypadku gdy materiał będzie przywożony do laboratorium przez Zleceniodawcę (dostarczenie materiału przez Zleceniodawcę w godzinach 7.30-15.30). 

Odpowiedź Zamawiającego

Odbiór materiałów może być do 10.30 zmiana w punkcie 7 ale godzina przekazania wyników pozostaje bez zmian. Zgodnie z punktem 8 zleceniodawca może (w szczególnych sytuacjach dostarczyć materiał biologiczny bezpośrednio do laboratorium). Dostarczenie materiału przez zleceniodawcę nastąpi do godziny 11.00 a wynik jest oczekiwany w dniu pobrania.

Pytanie nr 5

Dotyczy pakiet 1, Warunki konieczne pkt. 14

Prosimy o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki w zapisie: „Pozostałe w terminach wskazanych w kolumnie 6 (…)” i zapis powinien brzmieć: Pozostałe w terminach wskazanych w kolumnie 7 (…)”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż jest to oczywista pisarska pomyłka i powinno być „w kolumnie 7”.

Pytanie nr 6

Dotyczy pakiet 1, poz. 33

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu oczekiwania na wynik do 4 dni roboczych.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wydłuża czas oczekiwania na wynik do 4 dni roboczych.

Pytanie nr 7

Dotyczy pakiet 1, poz. 47

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu oczekiwania na wynik do 3 dni roboczych.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wydłuża czas oczekiwania na wynik do 3 dni roboczych.

Pytanie nr 8

Dotyczy pakiet 1, poz. 49

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu oczekiwania na wynik do 10 dni roboczych.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wydłuża czas oczekiwania na wynik do 10 dni roboczych.

Pytanie nr 9

Dotyczy pakiet 1, poz. 52

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu oczekiwania na wynik do 10 dni roboczych.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wydłuża czas oczekiwania na wynik do 10 dni roboczych.

Pytanie nr 10

Dotyczy pakiet 1, poz. 53

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie badania U06- jakościowy prosimy z wykazu, ze względu na wykonywanie wyłącznie testu ilościowego w cenie jakościowego

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wykreśla badanie U06-jakościowy

Pytanie nr 11

Dotyczy pakiet 1, poz. 59

Zwracamy się z prośbą o wymienienie jakie w jakim kierunku dokładnie będą zlecone badania?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż badania zlecone będą w kierunku alergii zawodowych.

Pytanie nr 12

Dotyczy pakiet 1, poz. 60

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy należy zaoferować 35 testów potwierdzenia i 35 testów przesiewowych? Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu oczekiwania na wynik do 10 dni roboczych.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyjaśnia, iż należy zaoferować 35 testów potwierdzenia i 35 testów przesiewowych oraz wydłuży czas oczekiwania na wynik do 10 dni roboczych.

Pytanie nr 13

Dotyczy pakiet 1, poz. 80

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu oczekiwania na wynik do 3 dni roboczych.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wydłuża czas oczekiwania na wynik do 3 dni roboczych.

Pytanie nr 14

Dotyczy pakiet 1, poz. 83, 84

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu oczekiwania na wynik do 10 dni roboczych.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wydłuża czas oczekiwania na wynik do 10 dni roboczych.

Pytanie nr 15

Dotyczy pakiet 1, poz. 85

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu oczekiwania na wynik do 12 dni roboczych.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wydłuża czas oczekiwania na wynik do 12 dni roboczych.

Pytanie nr 16

Dotyczy pakiet 1, poz. 89

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu oczekiwania na wynik do 10 dni roboczych.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wydłuża czas oczekiwania na wynik do 10 dni roboczych.

Pytanie nr 17

Dotyczy pakietu 1, poz. 90

Zwracamy się z prośbą o usuniecie badania ze względu że USR jest testem analogicznym jak Test przesiewowy WR.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający usuwa pozycję 90 z pakietu 1.

Pytanie nr 18

Dotyczy pakietu 1, poz. 91

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu oczekiwania na wynik do 5 dni roboczych.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wydłuża czas oczekiwania na wynik do 5 dni roboczych.

Pytanie nr 19

Dotyczy pakietu 1, poz. 100

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu oczekiwania na wynik do 10 dni roboczych.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wydłuża czas oczekiwania na wynik do 10 dni roboczych.

Pytanie nr 20

Dotyczy pakietu 2, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie o jakie badanie chodzi? Czy mają Państwo na myśli badanie dermatofitów gdzie czas oczekiwania na wynik wynosi do 4 tygodni?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający miał na myśli badanie dermatofitów gdzie czas oczekiwania wynosi 4 tygodnie i wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostarczenia wyniku badania.

Pytanie nr 21

Dotyczy pakietu 2, poz. 5

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy należy zaoferować badanie posiew w kierunku Staphylococcus aureus (gronkowiec złocisty) czy  posiew w kierunku potencjalnie patogennych bakterii tlenowych, kolonizujących jamę nosową?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż należy zaoferować badanie posiew w kierunku Staphylococcus aureus

Pytanie nr 22

Dotyczy pakietu 2, poz. 6

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy należy zaoferować badanie posiew w kierunku paciorkowców grupy A (Streptococcus pyogenes), C i G ; czy posiew w kierunku paciorkowców grupy A (Streptococcus pyogenes), C i G oraz innych potencjalnie?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyjaśnia, że należy zaoferować badanie posiew w kierunku paciorkowców grupy A (Streptococcus pyogenes), C i G oraz innych potencjalnie

Pytanie 23

Dotyczy pakietu 3,  poz. 1

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody by na to badanie pacjent był kierowany wyłącznie do punktu pobrań Zleceniobiorcy z uwagi na to, że krew tętnicza jest materiałem niestabilnym i badanie musi być wykonane zaraz po pobraniu.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę na kierowanie pacjenta do punktu Zleceniobiorcy na terenie miasta Radomia i pod warunkiem zapewnienia sprawdzenia tożsamości pacjenta przed pobraniem.

Pytanie 24

Dotyczy pakietu 3,  warunki krytyczne

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na: „UWAGA! Realizacja ww. badania nastąpi w dniu następnym”.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na: „UWAGA! Realizacja ww. badania nastąpi w dniu następnym”.

Pytanie 25

Dotyczy pakietu 7, warunki krytyczne

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu oczekiwania na wynik do 10 dni roboczych.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wydłuża czas oczekiwania na wynik do 10 dni roboczych.

 

p.o. Dyrektor

Agnieszka Sulkowska

 

Sprawę prowadzi:

Daniel Igielski

tel. kom. 695 696 206

Go to Top