Znak sprawy: ZP. 3340 – 03/2017 – Dotyczy konkursu ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, na wykonywanie badania laboratoryjnego (Badanie parazytologiczne moczu – Schistosomatoza) i badań specjalistycznych na rzecz: pacjentów objętych opieką zdrowotną przez MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu.

Płock, dnia  07.12.2017r.

Do Wykonawców

 

Znak sprawy: ZP. 3340 – 03/2017

 

Dotyczy konkursu ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, na wykonywanie badania laboratoryjnego (Badanie parazytologiczne moczu – Schistosomatoza) i badań specjalistycznych na rzecz: pacjentów objętych opieką zdrowotną przez MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu.

 

INFORMACJA O PRZESUNIĘCIU TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający informuje, iż ulega zmianie termin składania ofert z dnia 11 grudnia 2017 r. godz.1000 na 15 grudnia 2017 r. godz. 1100 i termin otwarcia ofert z dnia 11 grudnia 2017 r. godz.1030  na 15 grudnia 2017 r. godz. 1130.

 

Z-ca Dyrektora

ds. Ekonomiczno-Finansowych

Główny Księgowy

Beata Rakowska

Go to Top