Znak sprawy: ZP. 3340 – 03/2017 – Dotyczy konkursu ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, na wykonywanie badania laboratoryjnego (Badanie parazytologiczne moczu – Schistosomatoza) i badań specjalistycznych na rzecz: pacjentów objętych opieką zdrowotną przez MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu.

Płock, dnia  07.12.2017r.

Do Wykonawców

Znak sprawy: ZP. 3340 – 03/2017

 

Dotyczy konkursu ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, na wykonywanie badania laboratoryjnego (Badanie parazytologiczne moczu – Schistosomatoza) i badań specjalistycznych na rzecz: pacjentów objętych opieką zdrowotną przez MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu.

W związku z nadesłanymi pytaniami w sprawie przedmiotu zamówienia Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, udziela następujących odpowiedzi:

 

Pytanie nr 1

Prosimy o zmianę zapisu dot. opisu terminu realizacji badania EMG tzn. realizacja badania nastąpi nie później niż do 30 dni od zgłoszenia się pacjenta, a wynik badania będzie przekazywany do MWOMP w ciągu 14 dni po wykonaniu badania.

 

Odpowiedź Zamawiającego

Zleceniodawca wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę terminu realizacji badania EMG.

 

Pytanie nr 2

Prosimy o zmianę zapisu dot. opisu terminu realizacji badania EEG tzn. realizacja badania nastąpi nie później niż do 14 dni od zgłoszenia się pacjenta, a wynik badania będzie przekazywany do MWOMP w ciągu 14 dni po wykonaniu badania.

 

Odpowiedź Zamawiającego

Zleceniodawca wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę terminu realizacji badania EEG.

 

Z-ca Dyrektora

ds. Ekonomiczno-Finansowych

Główny Księgowy

Beata Rakowska

 

 

Sprawę prowadzi:

Daniel Igielski

tel. kom. 695 696 206

Go to Top