Znak sprawy: ZP. 3340 – 04/2017 – Na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych toksykologicznych i innych badań specjalistycznych na rzecz: pacjentów objętych opieką zdrowotną przez MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie

Płock, dnia  08.12.2017r.

 

Do Wykonawców

 

Znak sprawy: ZP. 3340 – 04/2017

 

Na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych toksykologicznych i innych badań specjalistycznych na rzecz: pacjentów objętych opieką zdrowotną przez MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie.

 

INFORMACJA O ZMIANIE WARUNKOW REALIZACJI ŚWIADCZENIA

 

Dotyczy Pakietu Nr 5

 

Zamawiający zmienia zapis warunków realizacji świadczenia – Badanie kału na nosicielstwo

Było:

Czas oczekiwania na badanie nie może przekroczyć 5 dni. Po wykonanym badaniu wynik przekazywany jest upoważnionej osobie.

 

Będzie:

 

Czas oczekiwania na badanie nie może przekroczyć 10 dni. Po wykonanym badaniu wynik przekazywany jest upoważnionej osobie.

 

Z-ca Dyrektora

ds. Ekonomiczno-Finansowych

Główny Księgowy

Beata Rakowska

Go to Top