ZP.260.9.2020 – Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków ochrony indywidualnej w związku z COVID 19 dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy – maski ochronne MASKA FF2/KN 95.

 

Płock, dnia 22.10.2020 r.

 

do Wykonawców

 

ZP.260.9.2020

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków ochrony indywidualnej w związku z COVID 19 dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy – maski ochronne MASKA FF2/KN 95.

 

Pytanie nr 1 i 2

  1. Czy Zamawiający dopuści maski FFP2 o skuteczności filtracji do 94% ?
  2. Czy Zamawiający dopuści maski FFP3 ?

 

Odpowiedź nr 1 i 2

Zamawiający nie dopuszcza zakup ww. maseczek.

Z-ca Dyrektora ds. Medycyny Pracy

lek. Paweł Wyrębkowski

Go to Top