ZP. 265.6.2020 – Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: diagnostyki obrazowej USG, diagnostyki obrazowej TK oraz konsultacji hepatologicznej i konsultacji lekarza specjalisty chorób zakaźnych – wyniki

Płock, dnia 23.07.2020 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

ZP. 265.6.2020

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i specjalistycznych na rzecz pacjentów objętych opieką zdrowotną przez MWOMP z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17, wybrał do realizacji:

 

  • Ofertę Nr 01 – Endomed Janusz Romanowski Spółka Jawna ul. Kilińskiego 6, 26-610 Radom – dla następujących Pakietów:
  • Nr 1 – Diagnostyka obrazowa USG
  • Nr 2 – Diagnostyka obrazowa tomografia komputerowa

 

Jednocześnie MWOMP informuje, iż nie została złożona oferta dla następujących Pakietów:

  • Nr 3 – Konsultacja hepatologiczna
  • Nr 4 – Choroby zakaźne – konsultacja lekarza specjalisty chorób zakaźnych

 

 

Z-ca Dyrektora ds. Medycyny Pracy

Lek. Paweł Wyrębkowski

Go to Top