ZP. 3331/PN – 08/2019 – Dotyczy: Dostawy sprzętu medycznego dla potrzeb Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy – informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 05 LIPCA 2019 R.

 

ZP. 3331/PN – 08/2019

Dotyczy: Dostawy sprzętu medycznego dla potrzeb Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy

 

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 28 000,00 zł brutto w tym na:
  • Część I – Fotel okulistyczny – 1 szt. – 13 000,00 zł;
  • Część II – Wielofunkcyjny 4-kanałowy aparat do terapii skojarzonej: 2-kanałowa laseroterapia + 2-kanałowa magnetoterapia – 1 szt. – 15 000,00 zł;
  1. Maksymalny termin realizacji zamówienia: do 5 tygodni, licząc od daty podpisania umowy dla każdej Części.
  2. Do dnia 05 lipca 2019 r. do godz. 10:00 wpłynęły 3 oferty.
  3. Warunki płatności – 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.
  4. Otrzymane oferty:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Oferta złożona na Część

Łączna cena brutto (w PLN)

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

01

BTL Polska  Sp. z o.o.

ul. Leonidasa 49
02-239 Warszawa

II

14 904,00

4 tygodnie

24 m-ce

02

P.H.U. ProMedical Arkadiusz Kułak

ul. Sopotnia Mała 59
34-340 Jeleśnia

I

10 800,00

3 tygodnie

38 m-cy

03

AUDICAL Sp. z o.o.

ul. Grzybowska 80/82, 700
00-844 Warszawa

I

13 900,00

4 tygodnie

24 m-ce

 

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top