ZP.3331/PN – 07/2018 – Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Dostawa mebli w ramach zadania „Adaptacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5 oraz zakup wyposażenia” – informacja z otwarcia ofert.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 13 KWIETNIA 2018 R.

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Dostawa mebli w ramach zadania „Adaptacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5 oraz zakup wyposażenia”.

 

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: brutto 82 740,00 zł, w tym:
  • Dla Części I – fotele – 51 200,00 zł
  • Dla Części II – krzesła i taborety – 31 540,00 zł
  1. Termin wykonania zamówienia dla Części I i Części II – najpóźniej 2 tygodnie od daty podpisania umowy.
  2. Do dnia 13 kwietnia 2018 r. do godz. 10:00 wpłynęły 4 oferty.
  3. Warunki płatności – termin płatności faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 30 dni.

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Oferta dla Części I

Termin wykonania zamówienia – skrócenie

Okres gwarancji

01.

Tronus Polska

Sp. z o.o.

ul. Ordona 2 A
01-237 Warszawa

43 571,52 zł

Termin nie zostanie skrócony

24 m-ce

03.

Office Interior Małgorzata Dydecka

ul. Krzywińska 4C              03-324 Warszawa

53 011,53 zł

Skrócenie terminu o 5 dni roboczych

61 m-cy

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Oferta dla Części II

Termin wykonania zamówienia – skrócenie

Okres gwarancji

01.

Tronus Polska Sp. z o.o.

ul. Ordona 2 A
01-237 Warszawa

46 156,98 zł

Termin nie zostanie skrócony

24 m-ce

02.

Hurtowia Krzeseł Zdisław Żarna

ul. Dietricha 5
05-120 Legionowo

33 984,90 zł

Termin nie zostanie skrócony

60 m-cy

04.

TOBO Datczuk Sp. j.

Kuriany 104
15-589 Białystok

30 376,08 zł

Termin nie zostanie skrócony

60 m-cy

 

p.o. Dyrektor

Agnieszka Sulkowska

Go to Top