ZP. 3331/PN – 12/2018 – Dostawy sprzętu medycznego dla potrzeb Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy – II postępowanie.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

 

ZP. 3331/PN – 12/2018

Dotyczy: Dostawy sprzętu medycznego dla potrzeb Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy – II postępowanie

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 190 000,00 zł brutto w tym na:
  • Część I – 89 000,00 zł;
  • Część II – 38 700,00 zł;
  • Część III – 10 500,00 zł;
  • Część IV – 10 000,00 zł;
  • Część V – 27 100,00 zł.
  • Część VI – 14 700,00 zł.
  1. Maksymalny termin realizacji zamówienia: do 6 tygodni, licząc od daty podpisania umowy
  2. Do dnia 11 października 2018 r. do godz. 10:00 wpłynęło 5 ofert
  3. Warunki płatności – 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Oferta złożona na Część

Łączna cena brutto (w PLN)

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

1.

Si-Cura Sp. z o.o.

ul. Lentza 2/26

31-312 Kraków

I

88 900,00

 6 tygodni

12 m-cy

2.

Carl Zeiss

Sp. z o.o

ul. Naramowicka 76 61-622 Poznań

II

38 700,00

4 tygodnie

12 m-cy

3.

MES Sp. z o.o.

ul. Krakowska 87

32-050 Skawina

III

11 453,40

6 tygodni

24 m-ce

4.

AKMEDIC Adam Krzykwa

ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 15

 09-402 Płock

VI

14 700,00

2 tygodnie

12 m-cy

5.

BTL Polska

Sp. z o.o.

ul. Leonidasa 49

02-239 Warszawa

V

28 296,00

4 tygodnie

24 m-ce

 

Dla Części IV – nie wpłynęła żadna oferta.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top