ZP. 3331/PN – 12/2018 – Dotyczy: Dostawy sprzętu medycznego dla potrzeb Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy – II postępowanie

Płock, dnia 09.10.2018 r.

Do Wykonawców

ZP. 3331/PN – 12/2018

Dotyczy: Dostawy sprzętu medycznego dla potrzeb Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy – II postępowanie

W związku z nadesłanymi pytaniami odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu jw. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

 

Pytanie 1

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ

Część VI – autoklaw wraz ze zgrzewarką i destylatorką – 1 komplet

Dot. poz. 10- Czy Zamawiający dopuści do oceny autoklaw o pojemności 18l wyposażony w komorę sterylizacyjną o wymiarach 236 x 380 mm, co nieznacznie odbiega od zapisów SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza komory sterylizacyjnej autoklawu o wymiarach 236 x 380 mm.

 

Pytanie 2

Dot. poz. 10- Czy Zamawiający dopuści do oceny autoklaw o wymiarach 505 x 400 x 610 mm, co nieznacznie odbiega od zapisów SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza autoklawu o wymiarach 505 x 400 x 610 mm.

 

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści 5-cio stopiony zmieniacz powiększeń: 6x, 10x, 16x,25x,40x?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuści 5-cio stopiony zmieniacz powiększeń w zakresie: 6x, 10x, 16x,25x,40x.

 

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści długość szczeliny do 14mm, regulowaną skokową: 0.2,2,3,5,9,14 mm

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza skokowej regulacji szczeliny o długości do 14 mm.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści płynny zakres obrotu szczeliny 360 stopni?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza płynny zakres obrotu szczeliny 360 stopni.

 

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści brak możliwościdecentracji szczeliny?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza braku możliwościdecentracji szczeliny.

 

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści brak filtra absorbującego ciepła?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza braku filtra absorbującego ciepła.

 

 

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści źródło oświetlenia wykonane w technologii LED?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza źródło oświetlenia wykonane w technologii LED.

 

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści podporę brody i czoła montowaną do blatu stołu?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza podporę brody i czoła montowaną do blatu stołu.

 

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści blokadę pozycji lampy za pomocą pokrętła umieszczonego w podstawie?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza blokady pozycji lampy za pomocą pokrętła umieszczonego w podstawie.

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści stolik z elektromotoryczną regulacją wysokości w zakresie min. 20cm?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza stolik z elektromotoryczną regulacją wysokości w zakresie min. 20cm.

 

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści minimalną wysokość 730mm?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza stolik z wysokością 730mm.

 

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści stolik o wymiarach 405x500m?                                   

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza stolik o wymiarach 405x500m.

 

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych

Główny Księgowy

Beata Rakowska

Go to Top