ZP. 3331/PN – 12/2018 – Dotyczy: Dostawy sprzętu medycznego dla potrzeb Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy – II postępowanie.

Płock, dnia 05.10.2018 r.

 

Do Wykonawców

 

ZP. 3331/PN – 12/2018

Dotyczy: Dostawy sprzętu medycznego dla potrzeb Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy – II postępowanie.

 

W związku z nadesłanym pytaniem odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu jw. Zamawiający udziela odpowiedzi:

 

Pytanie:

Czy w Części nr II Zamawiający dopuści lampę szczelinową Haag-Streit z powiększeniami: 6X,10X,16X,25X,40X, regulacją kompensacji: -/+ 6D, dł. szczeliny regulowana płynnie w zakresie L 1-14mm, bez blokady pozycji lampy, bez wymiennego pryzmatu pomiarowego i minimalną wys. stolika elektrycznego 730mm?

 

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza innego typu lampy niż wskazana w opisie przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 2 do SIWZ.

 

p.o. Dyrektora MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top