ZP. 3340 – 01/2017 – wyniki konkursu na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i specjalistycznych na rzecz: pacjentów objętych opieką zdrowotną przez MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie.

Płock, dnia 4.12.2017r.

O G Ł O S Z E N I E

ZP. 3340 – 01/2017

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i specjalistycznych na rzecz: pacjentów objętych opieką zdrowotną przez MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie, informuje, iż wybrał do realizacji:

 

 • Ofertę Nr 01 – Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Nowowiejska 31, 00-911 Warszawa, dla następujących pakietów:
 • Pakietu Nr 9 – Kompleksowa konsultacja kardiologiczna wraz z diagnostyką kardiologiczną
 • Pakietu Nr 10 – Diagnostyka dermatologiczna
 • Pakietu Nr 15 – Badania z zakresu diagnostyki laryngologicznej audiometria tonalna
 • Pakietu Nr 16 – Diagnostyka neurologiczna EEG
 • Pakietu Nr 22 – Konsultacja diabetologiczna
 • Pakietu Nr 23 – Konsultacja neurologiczna
 • Pakietu Nr 24 – Konsultacja laryngologiczna
 • Pakietu Nr 25 – Konsultacja okulistyczna

 

 • Ofertę Nr 02 – Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o., ul. Mokra 7, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, dla następujących pakietów:
 • Pakietu Nr 12 – Badania z zakresu diagnostyki laryngologicznej
 • Pakietu Nr 13 – Badania z zakresu diagnostyki laryngologicznej (ABR)
 • Pakietu Nr 14 – Badania z zakresu diagnostyki laryngologicznej ENG

 

 • Ofertę Nr 04 – Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Północ, ul. Jagiellońska 34, 03-719 Warszawa, dla następujących pakietów:
 • Pakietu Nr 7 – Badania z zakresu diagnostyki obrazowej RTG
 • Pakietu Nr 20 – Badania z zakresu diagnostyki okulistycznej

 

 • Ofertę Nr 05 – Diagnostyka Sp. z o.o., ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków, dla następujących pakietów:
 • Pakietu Nr 1 – badania laboratoryjne
 • Pakietu Nr 3 – badania laboratoryjne – toksykologiczne
 • Pakietu Nr 4 – badania laboratoryjne – alergologiczne

 

 • Ofertę Nr 06 – Centrum Medyczne ENEL-MED S.A., ul. Słomińskiego 19 lok. 524, 00-195 Warszawa, dla następujących pakietów:
 • Pakietu Nr 6 –Badania z zakresu rezonansu magnetycznego wraz z opisem
 • Pakietu Nr 8 – Badania z zakresu tomografii komputerowej

 

 • Ofertę Nr 08 – Zespół Przychodni Specjalistycznych „PRIMA” Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa, oferta złożona w zakresie:
 • Pakietu Nr 5 – Badania z zakresu diagnostyki obrazowej USG Doppler …
 • Pakietu Nr 17 – Badania z zakresu diagnostyki neurologicznej (EMG)

 

Jednocześnie MWOMP informuje, iż nie została złożona oferta dla następujących Pakietów:

 • Pakiet Nr 2 – badania laboratoryjne – toksykologiczne
 • Pakiet Nr 11 – Zestaw alergenów do testów punktowych
 • Pakiet Nr 18 – Badania z zakresu diagnostyki pulmonologicznej
 • Pakiet Nr 19 – Badania z zakresu diagnostyki pulmonologicznej
 • Pakiet Nr 21 – Badania kału na nosicielstwo

Agnieszka Sulkowska

p.o. Dyrektora MWOMP

Go to Top