ZP. 3340 – 02/2019 – Dotyczy: konkursu ofert na  wykonywanie w roku 2019 badań kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich  z terenu województwa mazowieckiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia oraz kandydatów do szkół branżowych I stopnia.

Płock, 11.03.2019 r.

ZP. 3340 – 02/2019

 

Do wykonawców

Dotyczy: konkursu ofert na  wykonywanie w roku 2019 badań kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich  z terenu województwa mazowieckiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia oraz kandydatów do szkół branżowych I stopnia.

 

W związku z nadesłanymi pytaniami w sprawie przedmiotu zamówienia Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, udziela następującej odpowiedzi:

 

Pytanie nr 1

Czy stawka ryczałtowa, którą zaproponujemy ma obejmować także koszt badania psychologicznego w zakresie psychologii transportu?

Wytyczne Instytutu Medycyny Pracy im. J. Nofera są następujące:

"Badania psychologiczne uczniów w zakresie psychologii transportu są finansowane przez organ prowadzący szkołę w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe"

 

Nasze pytanie wynika z faktu, że w formularzu oferty w pkt 3 myślnik trzeci brzmi: oświadczam, iż badania specjalistyczne i konsultacje (minimum – konsultacje: okulistyczna …. ewentualne badanie psychologiczne…). 

 

Odpowiedź Zamawiającego

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku informuje,  iż przedmiotem konkursu na zadanie jw., są wyłącznie badania lekarskie.

Badania psychologiczne nie są objęte niniejszym postępowaniem konkursowym.

 

Jednocześnie informujemy, iż MWOMP nie zna jakichkolwiek oficjalnych wytycznych ani informacji Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi dotyczących badań kandydatów do szkół prowadzących kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa  kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym.

 

Pytanie nr 2

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wskazanie zakresu badań i konsultacji dla punktu 1 i dla punktu 2 poniżej:

  • badanie kandydatów do szkół prowadzących kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami określonymi w Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r.;
  • badanie kandydatów do szkół prowadzących kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym oraz badanie kandydatów do szkół prowadzących kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa kategorii C lub C+E.

Odpowiedź Zamawiającego

Ad. 1 – zakres badań do wykonania – konsultacja okulistyczna, audiogram, EKG, morfologia z rozmazem, OB, retykulocytoza, cukier

Ad. 2 – zakres badań do wykonania:

  • kierowca kat. B – pomiar poziomu cukru – glukometrem
  • kierowca kat. C, D – konsultacja okulistyczna oraz pomiar poziomu cukru – glukometrem

 

Pytanie nr 3

W związku z ogłoszeniem Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z siedziba w Płocku w sprawie konkursu ofert na wykonanie w 2019 roku badań kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa mazowieckiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia oraz kandydatów do szkół branżowych I stopnia, chciałabym wyjaśnić:

Czy badanie kandydatów do szkół prowadzących kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym oraz badanie kandydatów do szkół prowadzących kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa kategorii C lub C+E – ma zawierać badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu?

Na podstawie wytycznych z Instytutu Medycyny Pracy im. profesora Jerzego Nofera w Łodzi – badania psychologiczne uczniów w zakresie psychologii transportu są finansowane przez organ prowadzący szkołę w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Plik do pobrania [LINK

 

Odpowiedź Zamawiającego

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku informuje,  iż przedmiotem konkursu na zadanie jw., są wyłącznie badania lekarskie.

Badania psychologiczne nie są objęte niniejszym postępowaniem konkursowym.

 

Jednocześnie informujemy, iż MWOMP nie zna jakichkolwiek oficjalnych wytycznych ani informacji Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi dotyczących badań kandydatów do szkół prowadzących kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa  kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym.

 

Pytanie nr 4

W związku z ogłoszeniem Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z siedziba w Płocku w sprawie konkursu ofert na wykonanie w 2019 roku badań kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa mazowieckiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia oraz kandydatów do szkół branżowych I stopnia, chciałabym wyjaśnić:

Czy badanie kandydatów do szkół prowadzących kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym oraz badanie kandydatów do szkół prowadzących kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa kategorii C lub C+E – ma zawierać badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu?

Na podstawie wytycznych z Instytutu Medycyny Pracy im. profesora Jerzego Nofera w Łodzi – badania psychologiczne uczniów w zakresie psychologii transportu są finansowane przez organ prowadzący szkołę w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

 

Odpowiedź Zamawiającego

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku informuje,  iż przedmiotem konkursu na zadanie jw., są wyłącznie badania lekarskie.

Badania psychologiczne nie są objęte niniejszym postępowaniem konkursowym.

 

Jednocześnie informujemy, iż MWOMP nie zna jakichkolwiek oficjalnych wytycznych ani informacji Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi dotyczących badań kandydatów do szkół prowadzących kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa  kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top