ZP. 3340 – 03/2017 – Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badania laboratoryjnego (badanie parazytologiczne moczu – Schistosomatoza) i badań specjalistycznych  na rzecz: pacjentów objętych opieką zdrowotną przez MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu.

Płock, dnia 18.12.2017 r.

O G Ł O S Z E N I E

ZP. 3340 – 03/2017

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badania laboratoryjnego (badanie parazytologiczne moczu – Schistosomatoza) i badań specjalistycznych  na rzecz: pacjentów objętych opieką zdrowotną przez MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu, informuje, iż wybrał do realizacji:

 

 • Oferta Nr 01 – Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego Poradnie Specjalistyczne Magmed Magdalena Napora-Grabowska, ul. Główna 12, 26-600 Radom, dla następujących Pakietów:
 • Pakiet Nr 18 – testy płatkowe
 • Pakiet Nr 19 – alergeny

 

Jednocześnie MWOMP informuje, iż nie została złożona oferta dla następujących Pakietów:

 • Pakiet Nr 1 – diagnostyka laboratoryjna – badanie parazytologiczne moczu
 • Pakiet Nr 2 – konsultacja hematologia
 • Pakiet Nr 3 – diagnostyka obrazowa USG
 • Pakiet Nr 4 – diagnostyka obrazowa rezonans magnetyczny
 • Pakiet Nr 5 – diagnostyka obrazowa RTG
 • Pakiet Nr 6  – diagnostyka obrazowa tomografia komputerowa
 • Pakiet Nr 7 – diagnostyka kardiologiczna – próba wysiłkowa
 • Pakiet Nr 8 – chirurgia
 • Pakiet Nr 9 – choroby zakaźne
 • Pakiet Nr 10 – diabetologia
 • Pakiet Nr 11 – psychiatra
 • Pakiet Nr 12 – konsultacja hepatologiczna
 • Pakiet Nr 13  – neurologia EEG
 • Pakiet Nr 14 – neurologia EMG
 • Pakiet Nr 15 – laryngologia – audiometria tonalna
 • Pakiet Nr 16 – diagnostyka laryngologiczna
 • Pakiet Nr 17 – pulmonologia

 

p.o. Dyrektor

Agnieszka Sulkowska

Go to Top