ZP. 3340 – 04/2017 – rozstrzygnięcie postępowania konkursowego na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych toksykologicznych i innych badań specjalistycznych na rzecz: pacjentów objętych opieką zdrowotną przez MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie.

Płock, dnia 20.12.2017r.

O G Ł O S Z E N I E

ZP. 3340 – 04/2017

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych toksykologicznych i innych badań specjalistycznych na rzecz: pacjentów objętych opieką zdrowotną przez MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie, informuje, iż wybrał do realizacji:

 

  • Ofertę Nr 05 – Diagnostyka Sp. z o.o., ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków, dla następujących pakietów:
  • Pakietu Nr 1 – badania laboratoryjne – toksykologiczne (dla 4 badań)
  • Pakietu Nr 5 – badania kału na nosicielstwo

 

Jednocześnie MWOMP informuje, iż nie została złożona oferta dla następujących Pakietów:

  • Pakiet Nr 2 – Zestaw alergenów do testów punktowych
  • Pakiet Nr 3 – Badania z zakresu diagnostyki pulmonologicznej
  • Pakiet Nr 4 – Badania z zakresu diagnostyki pulmonologicznej

 

oraz dla Pakietu Nr 1 dla 8 z 12 badań.

 

p.o. Dyrektor

Agnieszka Sulkowska

Go to Top