ZP. 3340 – 05/2017 – Wyniki postępowania konkursowego na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badania laboratoryjnego (badanie parazytologiczne moczu – Schistosomatoza) i badań specjalistycznych  na rzecz: pacjentów objętych opieką zdrowotną przez MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu.

Płock, dnia 29.12.2017 r.

O G Ł O S Z E N I E

ZP. 3340 – 05/2017

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badania laboratoryjnego (badanie parazytologiczne moczu – Schistosomatoza) i badań specjalistycznych  na rzecz: pacjentów objętych opieką zdrowotną przez MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu, informuje, iż wybrał do realizacji:

 

Ofertę Nr 01 – Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o., ul. J. Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom, dla następujących Pakietów:

 • Pakietu Nr 2 – konsultacja hematologiczna,
 • Pakietu Nr 3 – diagnostyka obrazowa USG (tylko USG gałki ocznej),
 • Pakietu Nr 8 – chirurgia,
 • Pakietu Nr 10 – diabetologia, 
 • Pakietu Nr 13 – neurologia EEG,
 • Pakietu Nr 14 – neurologia EMG,
 • Pakietu Nr 15 – laryngologia,
 • Pakietu Nr 16 – diagnostyka laryngologiczna,
 • Pakietu Nr 17 – pulmonologia bez pojemności statycznej płuc

 

Jednocześnie MWOMP informuje, iż nie została złożona oferta dla następujących Pakietów:

 • Pakiet Nr 1 – diagnostyka laboratoryjna – badanie parazytologiczne moczu
 • Pakiet Nr 3 – diagnostyka obrazowa USG (poza badaniem USG gałek ocznych)
 • Pakiet Nr 4 – diagnostyka obrazowa rezonans magnetyczny
 • Pakiet Nr 5 – diagnostyka obrazowa RTG
 • Pakiet Nr 6  – diagnostyka obrazowa tomografia komputerowa
 • Pakiet Nr 7 – diagnostyka kardiologiczna – próba wysiłkowa
 • Pakiet Nr 9 – choroby zakaźne
 • Pakiet Nr 11 – psychiatra
 • Pakiet Nr 12 – konsultacja hepatologiczna
 • Pakiet Nr 17 – pulmonologia dla pojemności statycznej płuc

 

Beata Rakowska

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych

Główny Księgowy

Go to Top