ZP. 3340 – 06/2018 – optyczna koherentna tomografia dna oka – OCT i pachymetria na rzecz: pacjentów objętych opieką zdrowotną przez MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu

Płock, dnia 31.10.2018 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

ZP. 3340 – 06/2018

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań specjalistycznych – optyczna koherentna tomografia dna oka – OCT i pachymetria na rzecz: pacjentów objętych opieką zdrowotną przez MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu, informuje, iż wybrał do realizacji:

 

Ofertę Nr 02 – Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o., ul. J. Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom, dla następujących Pakietów:

  • Pakietu Nr 1 – optyczna koherentna tomografia oka – OCT
  • Pakietu Nr 2 – pachymetria.

 

p.o. Dyrektor

Agnieszka Sulkowska

Go to Top