ZP. 3340 – 07/2018 – Konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i specjalistycznych na rzecz pacjentów objętych opieką zdrowotną przez MWOMP z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17.

Płock, dnia 04.02.2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

ZP. 3340 – 07/2018

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i specjalistycznych na rzecz pacjentów objętych opieką zdrowotną przez MWOMP z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17, informuje, iż wybrał do realizacji:

 

 • Ofertę Nr 01 – Specjalistyczna Neurologiczna Indywidualna Praktyka Lekarska Małgorzata Gąsowska, ul. Kolegialna 47, 09-400 Płock – dla następujących Pakietów:
 • Nr 7 – EMG,
 • Nr 8 – ENG.

 

 • Ofertę Nr 03 – „DIAMED” s.c. Bożena Kołakowska i Anna Łochocka, ul. Królewiecka 24A, 09-400 Płock – dla Pakietu Nr 5 – USG

 

 • Ofertę Nr 04 – Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Medyczna 19, 09-400 Płock – dla następujących Pakietów:
 • Pakiet Nr 1 – badania laboratoryjne,
 • Pakiet Nr 9 – EEG,
 • Pakiet Nr 11 – patomorfologia.

 

 • Ofertę Nr 05 – Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o., ul. Chemików 7, 09-411 Płock – dla następujących Pakietów:
 • Pakiet Nr 4 – tomografia komputerowa,
 • Pakiet Nr 12 – ortopedia.

 

 • Ofertę Nr 06 – Laboratoria Medyczne Grupa ALAB Sp. z o.o., Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 35, 09-407 Płock dla następujących Pakietów:
 • Pakiet Nr 2 – badania bakteriologiczne,
 • Pakiet Nr 3 – badania laboratoryjne różne,
 • Pakiet Nr 13 – ocena procesu sterylizacji.

 

Jednocześnie MWOMP informuje, iż nie została złożona oferta dla następujących Pakietów:

 • Nr 6 – USG gałek ocznych i oczodołów
 • Nr 10 – laryngologia.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top