MWOMP

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych – rozstrzygnięcie

                               Płock, dnia 18 października 2021 r.                           

 OGŁOSZENIE

o wynikach konkursu ofert na wykonywanie świadczeń  zdrowotnych

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wybrano następujące  oferty:

w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych przez lekarza okulistę w siedzibie Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku wybrano ofertę:

Prywatna Praktyka Okulistyczna –  Małgorzata Bieńkowska 09-470 Białobrzegi, ul. Leśna 2

w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych przez lekarza neurologa w Oddziale Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Radomiu wybrano ofertę:

Warwas Piotr Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w/m Wezwania 26-600 Radom, ul. Oskara Kolberga 20 lok. 31

Powyższe oferty spełniają warunki określone przez Zamawiającego.

                                                              p.o. Dyrektora MWOMP

                                                              Agnieszka Sulkowska

Skip to content