MWOMP

O G Ł O S Z E N I E Płock, dnia  19.01.2021 r. Znak sprawy: ZP.260.15.2020 Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP z siedzibą w Płocku”. Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania […]

Link do zapytania ofertowego na platformie zakupowej MWOMP – LINK

Link do zapytania ofertowego na platformie zakupowej MWOMP – LINK

Link do zapytania ofertowego na platformie zakupowej MWOMP – LINK

Link do zapytania ofertowego na platformie zakupowej MWOMP – LINK

Plan postępowań o udzielenie zamówień przewidywanych do przeprowadzenia w 2021 r. w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy  Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia w PLN Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym Roboty budowlane 1. Wykonanie drenażu i odwodnienia budynku przychodni przy […]

Płock, dnia 11.01.2021 r.   O G Ł O S Z E N I E   ZP.265.9.2020 Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy informuje, iż w wyniku przeprowadzonego uzupełniającego postępowania konkursowego dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i […]

  Płock, dnia 11.01.2021 r. O G Ł O S Z E N I E   ZP.265.8.2020 Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy informuje, iż w wyniku przeprowadzonego uzupełniającego postępowania konkursowego dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i […]

Skip to content