MWOMP

Płock, dnia 08.03.2024 r.   Znak sprawy: ZP.264.1.2024   Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy SPZOZ informuje o zakończeniu Dialogu Technicznego dotyczącego „Systemu klasy ERP”. Jednocześnie MWOMP dziękuje wszystkim uczestnikom Dialogu Technicznego za zgłoszenie się i udział w całym procesie dialogu. Postępowanie o udzielenie zamówienia w przedmiocie dostawy i wdrożenia „Systemu […]

Płock, dnia 26.02.2024r.   OGŁOSZENIE Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy SPZOZ ogłasza przetarg publiczny na: „Wynajem pomieszczeń  biurowych o powierzchni użytkowej: 13,65 m², 20,16 m², 13,65 m², 21,17 m², 12,94 m²,  w budynku „A” MWOMP SPZOZ Oddział w Warszawie przy Al. Wojska Polskiego 25”. Minimalna stawka miesięcznego czynszu to 53,00 zł/m² […]

Płock, dnia 30.01.2024 r. Znak sprawy: ZP.264.1.2024   Lista Uczestników zaproszonych do udziału w Dialogu   Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy SPZOZ zgodnie z zapisami Ogłoszenia o dialogu technicznym, informuje iż do Dialogu technicznego dotyczącego „Systemu klasy ERP” zostaną zaproszeni następujący Uczestnicy: Konsultant Komputer Sp. z o.o., ul. Krzywa 21, […]

Płock, dn. 19 stycznia 2024 r.   OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM   Znak Sprawy: ZP.264.1.2024   I. INFORMACJE O ZAPRASZAJĄCYM  Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy SPZOZ 09 – 402 Płock, ul. Kolegialna 17 Tel. 24 267 – 84 – 52 adres e-mail: zamowienia.publiczne@mwomp.pl adres strony internetowej: www.mwomp.pl   II. PRZEDMIOTU […]

Płock, dnia 06.07.2022r. OGŁOSZENIE Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy SPZOZ ogłasza przetarg publiczny na: „Wynajem pomieszczeń  biurowych o powierzchni użytkowej: 20,16 m², 13,65 m², 13,65 m², 21,17 m², 12,94 m², 17,77 m², 19,48 m², 11,39 m² w budynku „A” MWOMP SPZOZ Oddział w Warszawie przy Al. Wojska Polskiego 25”. Minimalna […]

Płock 28.03.2022 r.   OGŁOSZENIE WYNIKÓW   Dotyczy: przeprowadzonego pisemnego przetargu publicznego na wynajem pomieszczeń biurowych w budynku „A” MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy Al. Wojska Polskiego 25. Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w wyniku przeprowadzonego pisemnego przetargu publicznego na wynajem pomieszczeń biurowych, informuje iż dokonał wyboru złożonej […]

OGŁOSZENIE Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy ogłasza przetarg publiczny na: „Wynajem pomieszczeń  biurowych o powierzchni użytkowej: 20,16 m², 21,08 m², 13,65 m², 13,65 m², 21,17 m², 12,94 m², 17,77 m², 19,48 m², 11,39 m² w budynku „A” MWOMP Oddział w Warszawie przy Al. Wojska Polskiego 25”. Minimalna stawka miesięcznego czynszu to […]

Link do zapytania ofertowego na platformie zakupowej MWOMP – LINK

Skip to content