MWOMP

Ogłoszenie Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 działając w oparciu o przepisy art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.) ogłasza uzupełniający konkurs ofert dla […]

Link do zapytania ofertowego na platformie zakupowej MWOMP – LINK

Link do zapytania ofertowego na platformie zakupowej MWOMP – LINK

O G Ł O S Z E N I E z dnia 15 kwietnia 2021 r. Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w dniach od 18 marca do 15 kwietnia 2021 r. mającego na celu wyłonienie jednostek z terenu województwa mazowieckiego do wykonywania w 2021 roku badań lekarskich: kandydatów […]

Link do zapytania ofertowego na platformie zakupowej MWOMP – LINK

Link do zapytania ofertowego na platformie zakupowej MWOMP – LINK

Link do postępowania na platformie zakupowej MWOMP – LINK

Link do zapytania ofertowego na platformie zakupowej MWOMP – LINK

Skip to content