MWOMP

Zakończenie Dialogu Technicznego

Płock, dnia 08.03.2024 r.

 

Znak sprawy: ZP.264.1.2024

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy SPZOZ informuje o zakończeniu Dialogu Technicznego dotyczącego „Systemu klasy ERP”. Jednocześnie MWOMP dziękuje wszystkim uczestnikom Dialogu Technicznego za zgłoszenie się i udział w całym procesie dialogu.

Postępowanie o udzielenie zamówienia w przedmiocie dostawy i wdrożenia „Systemu klasy ERP”  może zostać przygotowane i przeprowadzone w 2024 roku, po zapewnieniu finansowania w tym przedmiocie i zakresie. Uczestnicy przedmiotowego dialogu zostaną o tym fakcie poinformowani.

p.o. Dyrektora MWOMP

Agnieszka Sulkowska

 

Sprawę prowadzi:

Daniel Igielski – tel. 695 696 206

Skip to content