Aktualności

 

logo_ezdrowie


15 października 2018 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego w Płocku odbył się Dzień Edukacji Narodowej. Podczas tego święta Dyrektor MWOMP Agnieszka Sulkowska przekazała szkole na ręce Pani Wicedyrektor Ewy Księżakowskej defibrylator Philips HeartStart FRX.


11 października w Orlen Arenie odbyły się Płockie Targi Aktywności Zawodowej. To największe tego typu wydarzenie na północnym Mazowszu. Na targach zaprezentowało się 72 wystawców wśród nich Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, który reprezentowała Dyrektor Agnieszka Sulkowska.

Organizatorami Targów byli: Miejski Urząd Pracy w Płocku, Powiatowy Urząd Pracy w Płocku oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Płocku.

Patronat nad Targami objęli: Minister Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, oraz Starosta Płocki Mariusz Bieniek. W otwarciu Targów wzięła udział Poseł na Sejm RP Elżbieta Gapińska.


8 października 2018 roku Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy przekazał na ręce bryg. mgr inż. Marcina Strześniewskiego – Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu model głowy Ambu typ – Airway Management Trainer. Sprzęt ten służy do nauki technik intubacji za pomocą rurek dotchawiczych oraz innych przyrządów wykorzystywanych do utrzymywania drożności  dróg oddechowych. Odwzorowuje on w sposób wysoce realistyczny budowę anatomiczną jamy ustnej oraz dróg oddechowych: ust, nozdrzy, zębów, języka, gardła, krtani, nagłośni, strun głosowych, tchawicy, przełyku  i płuc.

Całej załodze PPSP w Sierpcu życzymy efektywnej nauki.


22 września 2018 r. Pani Dyrektor Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Agnieszka Sulkowska przekazała na ręce wójta Gminy Mochowo Pana Zbigniewa Tomaszewskiego defibrylator Philips HeartStart FRX wraz z kluczem pediatrycznym, zestawem ratowniczym oraz zestawem szkoleniowym. Użycie defibrylatora zwiększa szanse na uratowanie ludzkiego życia aż o 70%. Defibrylatory to urządzenia, które przywracają normalną pracę serca, przepuszczając impuls elektryczny o odpowiednim natężeniu przez mięsień sercowy. Cieszymy się, że defibrylator podarowany przez MWOMP i zamontowany w miejscu publicznym będzie pomocny w przypadku nagłej potrzeby, gdy u kogoś dojdzie do zatrzymania krążenia.


20 września 2018 roku w Państwowej Szkole Muzycznej w Płocku odbył się jubileusz XX-lecia Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.

Współgospodarzami uroczystości byli: Agnieszka Sulkowska- Dyrektor MWOMP, Adam Struzik-Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Stanisław Kotlewski – Przewodniczący Rady Społecznej MWOMP.

Wśród zaproszonych gości byli m.in: Elżbieta Gapińska-Posłanka na Sejm RP, Stanisław Kwiatkowski – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku oraz v-ce Przewodniczący Rady Społecznej MWOMP, Roman Siemiątkowski-z-ca Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej, Piotr Dyśkiewicz – z-ca Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych, Lech Dąbrowski-Przewodniczący Radu Powiatu Płockiego wraz z Iwoną Sierocką – v-ce Starostę Powiatu Płockiego, dyrektorzy wojewódzkich ośrodków medycyny pracy  z całej Polski oraz Paweł Wdówik- Konsultant Krajowy w dziedzinie Medycyny Pracy, Kierownik Oddziału w Radomiu.

Program uroczystości obejmował m.in.: odznaczenie MWOMP przez Marszałka Województwa Mazowieckiego dyplomem PRO MAZOVIA, wręczenie odznak honorowych Ministra Zdrowia dla zasłużonych w ochronie zdrowia pracowników MWOMP, wręczenie dyplomów uznania Marszałka Województwa Mazowieckiego, przyznanie pracownikom MWOMP Medalu „Zasłużony dla Powiatu Płockiego” oraz uhonorowanie przez Pomorskie Centrum Certyfikacji uzyskania przez MWOMP potwierdzenia najwyższych standardów. Całość uroczystości uświetnił koncert Płockiej Orkiestry Symfonicznej wraz z przepięknym, solowym występem sopranistki Aleksandry Borkiewicz.


MWOMP zaprasza wszystkie dzieci z chorobami kręgosłupa / wadami postawy  z klas I- VI Szkół Podstawowych z terenu województwa mazowieckiego do wzięcia udziału w bezpłatnych zajęciach rehabilitacyjnych.

 

Nabór rusza od 3 września 2018 r. Liczba miejsc ograniczona.

 

O programie

Programy rehabilitacji dzieci współfinansowane są ze środków EFS, Budżetu Państwa i środków MWOMP. Dedykowane są dla uczniów z klas I-VI Szkół Podstawowych, u których stwierdzono, bądź istnieje podejrzenie występowania wad postawy.

Rehabilitacja odbywać się będzie m.in. w formie zajęć grupowych – ćwiczenia korekcyjne (max 16 dzieci) 2 razy w tygodniu prowadzonych przez zespół wykwalifikowanych fizjoterapeutów, badań indywidualnych 3 razy w trakcie programu oraz spotkań informacyjno-szkoleniowych dla rodziców/opiekunów.

Dodatkowym komponentem jest udział w zajęciach psychologa, który będzie motywował dzieci do zachowania zdrowego trybu życia.

 

Realizacja projektów odbędzie się w 4 lokalizacjach:

 • w siedzibie MWOMP – 09-402 Płock, ul. Kolegialna 17 – zajęcia w godzinach popołudniowych, turnus 3 miesięczny od 17 września do 14 grudnia lub 5 miesięczny od 14 stycznia do 14 czerwca

  • I turnus od 17 września 2018r. do 21 grudnia 2018r. PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW ZAKOŃCZONE
  • II turnus  od 15 stycznia 2019r. do 17 czerwca 2019r. NABÓR TRWA do 30 listopada 2018 r.
  • ​III turnus od 16 września 2019r. do 16 grudnia 2019r.
  • IV  turnus  od 15 stycznia 2020r. do 17 czerwca 2020r.
  • V turnus  od 15 września 2020r. do 15 grudnia 2020r.
 • w MWOMP Oddział w Radomiu – 26-600 Radom, ul. Rodziny Winczewskich 5 – zajęcia w godzinach popołudniowych turnus 3 miesięczny od 17 września do 14 grudnia lub 5 miesięczny od 14 stycznia do 14 czerwca

  • I turnus od 17 września 2018r. do 21 grudnia 2018r. PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW ZAKOŃCZONE
  • II turnus  od 15 stycznia 2019r. do 17 czerwca 2019r. NABÓR TRWA do 30 listopada 2018 r.
  • ​III turnus od 16 września 2019r. do 16 grudnia 2019r.
  • IV  turnus  od 15 stycznia 2020r. do 17 czerwca 2020r.
  • V turnus  od 15 września 2020r. do 15 grudnia 2020r.
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brudzeniu Dużym, 09-414, ul. Płocka 12, turnusy 9 miesięczne od 17 września do 14 czerwca

  • I turnus od 17 września 2018r. do 17 czerwca 2019r. PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW ZAKOŃCZONE
  • II turnus  od 16 września 2019r. do 16 czerwca 2020r. SZCZEGÓŁY WKRÓTCE
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wyszynie, 09-411 Biała, Wyszyna 2, turnusy 9 miesięczne od 17 września do 14 czerwca

  • I turnus od 17 września 2018r. do 17 czerwca 2019r. PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW ZAKOŃCZONE
  • II turnus  od 16 września 2019r. do 16 czerwca 2020r. SZCZEGÓŁY WKRÓTCE

 

Warunkiem uczestnictwa w programie jest wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych oraz zakwalifikowanie uczestnika przez fizjoterapeutę.

 

Drogi Rodzicu!

Zapoznaj się z dokumentami już dziś:

Klauzula informacyjna [do pobrania]

Zajęcia na terenie miasta Płocka [do pobrania wzór zgłoszenia] [świadoma zgoda] [oświadczenie uczestnika]

Zajęcia na terenie miasta Radomia [do pobrania wzór zgłoszenia] [świadoma zgoda] [oświadczenie uczestnika]

Zajęcia na terenie gminy Brudzeń Duży [do pobrania wzór zgłoszenia] [świadoma zgoda] [oświadczenie uczestnika]

Zajęcia na terenie gminy Stara Biała [do pobrania wzór zgłoszenia] [świadoma zgoda] [oświadczenie uczestnika]

 

Zgłoszenia przyjmujemy:

Zajęcia w Płocku, Brudzeniu Dużym, Wyszynie

Zajęcia w Radomiu

Szczegółowe informacje pod nr tel. 24 267 84 93

Zapraszamy


Dnia 21.08.2018 „Gościem dnia” w KRDP była Pani Dyrektor Agnieszka Sulkowska. Rozmowa Pana Redaktora Mariusz Sobczaka z Panią Dyrektor była na temat jubileuszu 20 lecia utworzenia MWOMP, projektów unijnych oraz badań uczniów.

Warto posłuchać. 


Rehabilitacja dzieci z klas I- VI

W dniu 13 lipca 2018 r. w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych nastąpiło podpisanie 4 umów dla projektów :

1.  „Rehabilitacja dzieci z chorobą kręgosłupa z klas I – VI na terenie gminy Brudzeń Duży”

2. „Rehabilitacja dzieci z chorobą kręgosłupa z klas I – VI na terenie gminy Stara Biała”

3. „Rehabilitacja dzieci z chorobą kręgosłupa z klas I – VI na terenie miasta Płock”

4. „Rehabilitacja dzieci z chorobą kręgosłupa z klas I – VI na terenie miasta Radom”

 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Stronami umowy byli: Województwo Mazowieckie reprezentowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych reprezentowana przez Zastępcę Dyrektora ds. EFS w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych – Elżbietę Szymanik oraz Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku reprezentowany przez Dyrektor – Agnieszkę Sulkowską.

Celem głównym projektu jest poprawa stanu zdrowia dzieci w zakresie chorób kręgosłupa poprzez zwiększenie dostępności usług opieki zdrowotnej w postaci profilaktyki i rehabilitacji wad postawy. Program kierowany jest dla dzieci z chorobami kręgosłupa z klas I- VI uczęszczających do szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego. Miejscem realizacji świadczeń będzie: Szkoła Podstawowa w Brudzeniu Dużym, gmina Stara Biała, siedziba MWOMP w Płocku oraz Oddział MWOMP w Radomiu.

Projekt zakłada zmniejszenie występowania wad postawy ciała i poważnych deformacji kręgosłupa dzięki udzielonym świadczeniom oraz zwiększenie poziomu wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych oraz zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem chorób kręgosłupa.

 

Tytuł projektu: Rehabilitacja dzieci z chorobą kręgosłupa z klas I – VI na terenie gminy Brudzeń Duży”

Beneficjent: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

Całkowita wartość projektu: 292 300,00 zł

Kwota dofinansowania UE:    233 840,00 zł

Kwota dofinansowania BP:     37 999,00 zł

Działanie: 9.2 Usługi społeczne  i usługi opieki zdrowotnej

 

Tytuł projektu: Rehabilitacja dzieci z chorobą kręgosłupa z klas I – VI na terenie gminy Stara Biała”

Beneficjent: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

Całkowita wartość projektu: 292 300,00 zł

Kwota dofinansowania UE:    233 840,00 zł

Kwota dofinansowania BP:     37 999,00 zł

Działanie: 9.2 Usługi społeczne  i usługi opieki zdrowotnej

 

Tytuł projektu: Rehabilitacja dzieci z chorobą kręgosłupa z klas I – VI na terenie miasta Płock”

Beneficjent: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

Całkowita wartość projektu: 400 175,00 zł

Kwota dofinansowania UE:    320 140,00 zł

Kwota dofinansowania BP:     52 022,75 zł

Działanie: 9.2 Usługi społeczne  i usługi opieki zdrowotnej

 

Tytuł projektu: Rehabilitacja dzieci z chorobą kręgosłupa z klas I – VI na terenie miasta Radom”

Beneficjent: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

Całkowita wartość projektu: 179 800,00 zł

Kwota dofinansowania UE:    143 840,00 zł

Kwota dofinansowania BP:     23 374,00 zł

Działanie: 9.2 Usługi społeczne  i usługi opieki zdrowotnej


 


 

Konferencja kończąca projekt pn.: „Platforma e-usług MWOMP”

 

20 października w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy odbyła się konferencja, która zakończyła informatyzację całego Ośrodka. Współgospodarzami wydarzenia byli: Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik, przewodniczący Rady Społecznej MWOMP – Stefan Kotlewski oraz Dyrektor MWOMP – Agnieszka Sulkowska. Wśród gości byli m.in. przedstawiciele władzy miasta i powiatu, przedstawiciele podmiotów medycznych oraz rektorzy szkół wyższych. Nie zabrakło również osób wspomagających oraz wykonawcy projektu. Wszystkich przybyłym gościom serdecznie dziękujemy za udział w konferencji.

Zadanie „Platforma e-usług MWOMP” realizowane było od czerwca 2016 do września 2017. Dzięki realizacji projektu w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy wdrożony został system informatyczny umożliwiający tworzenie, archiwizowanie oraz udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej, zwłaszcza elektronicznych recept, skierowań, zleceń oraz informacji o zdarzeniach medycznych wg zasad określonych w ustawie  z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Wartość projektu to blisko 3 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wyniosło prawie 2,4 mln zł.

Rolę Inżyniera Kontraktu pełniła firma TDZ Technika dla Zdrowia Sp. z o.o., a wykonawcą całego zadania był GABOS Software Sp. z o.o.


Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku informuje:

Zakład Rehabilitacji czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1800.

Pracownia RTG czynna: poniedziałek, piątek w godzinach

800 – 1500, wtorek, środa, czwartek w godzinach 800– 1800.


 

Go to Top