Aktualności

 

logo_ezdrowie


Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na wykonywanie świadczeń  zdrowotnych.

więcej


Mazowsze wygrało w Trybunale Konstytucyjnym!

Samorząd Województwa Mazowieckiego wygrał w Trybunale Konstytucyjnym! TK zgodził się, że zmuszanie samorządów do pokrywania strat szpitali to w istocie wyręczanie NFZ. Od wielu lat władze województwa zwracają uwagę na niedofinansowanie służby zdrowia przez NFZ i przerzucanie odpowiedzialności na samorządy. Rząd ma 18 miesięcy na zmianę niekonstytucyjnych przepisów.

więcej


W dniu 29 października 2019 r. Dyrektor MWOMP Pani Agnieszka Sulkowska przekazała dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu sprzęt medyczny w ramach zadania „Organizowanie i udzielenie pierwszej pomocy w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki”. Mamy nadzieję, iż przekazany sprzęt medyczny będzie służył zarówno do nauki, jak i do udzielania I pomocy przedmedycznej.

 


W dniu 12 października 2019r. w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Płocku oraz oddziałach w Warszawie i Radomiu odbyło się szkolenie z I pomocy przedmedycznej. Szkolenie przeprowadziło Centrum Ratownictwa Sp. ZO.O. z Wrocławia. Program szkolenia obejmował:

1. Przyczyny zatrzymania krążenia ze szczególnym uwzględnieniem nagłych zagrożeń krążeniowych i oddechowych.

2. Resuscytacja (ocena poszkodowanego, udrożnienie dróg oddechowych, ocena oddechu, wezwanie pomocy, ocena oznak krążenia, postępowanie przy niedrożności dróg oddechowych, ułożenie pacjenta w pozycji bocznej, niedrożność dróg oddechowych, pokaz użycia i działania automatycznego defibrylatora zewnętrznego).

3. Przyrządowe udrażnianie dróg oddechowych za pomocą rurki nosowo-gardłowej, ustno- gardłowej, LT-D, LMA, I-GEL, laryngoskopia bezpośrednia.

4. Rany (rodzaje krwawień, postępowanie, skutki ogólnoustrojowe krwawień zew i wew.

5. Zagrożenia krążeniowe oraz inne rozpoznania internistyczne zagrażające życiu.

6. Resuscytacja dzieci. Pediatric BLS + niedrożność dróg oddechowych dzieci.

7. Zasady prowadzenia działań ratunkowych na miejscu zdarzenia. Aspekty prawne udzielenia pierwszej pomocy w wypadku w pracy. Zasady i standardy wyposażenia zakładowych apteczek i zestawów ratunkowych.

I pomoc przedmedyczna ma ogromne znaczenie, a udzielana w sposób prawidłowy w bardzo wielu przypadkach prowadzi do uratowania życia. Szkolenie przeprowadzone przez Centrum Ratownictwa doskonale uświadomiło jak ważna jest I pomoc zarówno podczas wypadków , jak i w codziennym życiu.

gallery

  


Badania Uczniów wykonywane przez MWOMP w 2019 roku

 

Ważny komunikat Kuratorium Oświaty – LINK

 

Wykonywanie badań lekarskich osobie małoletniej, która nie ukończyła 16 lat, odbywa się w MWOMP w obecności rodzica lub opiekuna.

Osoby, które nie ukończyły 16 lat, muszą posiadać pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego na przeprowadzenie badania i udzielenie innych świadczeń zdrowotnych. Zgoda winna być wyrażona w obecności pracownika MWOMP, po identyfikacji osoby składającej odpowiednie oświadczenie w tym zakresie.

Poniżej do pobrania ww. oświadczenie.

Termin badania lekarskiego wyznaczony zostanie podczas rejestracji telefonicznej bądź osobistej. Badania (po wcześniejszej rejestracji)  wykonywane są w następujących Ośrodkach:

MWOMP Płock, ul. Kolegialna 17

Rejestracja telefoniczna – tel. kom. 601 202 129 w godzinach od 725 do 1500

Rejestracja osobista w pok. 110 piętro I

1. przeprowadzenie badań osoby niepełnoletniej.pdf

2. oświadczenie osoby pełnoletniej

3. upoważnienie do uzyskania dokumentacji.pdf

MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 25

Rejestracja telefoniczna – tel. kom. 695 695 413 w godzinach od 730 do 1500

1. przeprowadzenie badań osoby niepełnoletniej.pdf

2. oświadczenie osoby pełnoletniej

3. upoważnienie do uzyskania dokumentacji.pdf

MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu, ul. Rodziny Winczewskich 5

Rejestracja telefoniczna – tel. kom. 601 202 244 w godzinach od 730 do 1500

1. przeprowadzenie badań osoby niepełnoletniej.pdf

2. oświadczenie osoby pełnoletniej

3. upoważnienie do uzyskania dokumentacji.pdf

 

Wzór skierowania do pobrania

Podstawa prawna

 

Badania uczniów ubiegających się w trakcie nauki o uprawnienia do kierowania pojazdami

 

Informacja do Rodziców kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa mazowieckiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia


Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17 działając w oparciu o art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.) oraz art. 140 – 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art.. 148 ust. 1, art. 149 – 150, art. 151 ust. 1-2 i 4-6, art. 152 – 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.) zaprasza do składania ofert na konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

więcej


Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy informuje, iż w ramach pozyskanych środków  dotacyjnych, pozyskanych w ramach umowy Nr 102/UMWM/04/2019/NW-I-I/D (ze zmianami) zawartej z Województwem Mazowieckim, na realizację zadania pod nazwą: „Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku”

więcej


W dniu 20września 2019 roku w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki w Płocku odbyła się konferencja regionalna pt.: 15 lat Mazowsza w UE.

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy brał czynny udział organizując stoisko promocyjne w zakresie rehabilitacji dzieci z chorobą kręgosłupa z klas I-VI na terenie miasta Płocka, gminy Stara Biała oraz gminy Brudzeń Duży.


Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w konkursie „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”.

Do konkursu zgłaszać można wolontariuszy, grupy wolontariuszy lub rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne. Zamierzeniami przedsięwzięcia są przede wszystkim: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających za zadanie podniesienie prestiżu wolontariatu, zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców województwa o rodzajach wolontariatu i obszarach pracy wolontariuszy, a także zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej.

Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Wydarzenie organizowane jest pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.

 

Wiecej informacji pod adresem LINK

Pliki do pobrania: formularz, regulamin


Szkolenie dla lekarzy i pielęgniarek POZ

MWOMP ogłasza nabór na bezpłatne szkolenie dla lekarzy i pielęgniarek POZ w zakresie chorób kręgosłupa i wad postawy u dzieci, realizowane w ramach projektu pn. Rehabilitacja dzieci z chorobą kręgosłupa z klas I-VI na terenie miasta Płock”.

Planowany termin szkolenia – 05.09.2019 r. godz. 16:30

Miejsce – siedziba MWOMP ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie dokumentów zgłoszeniowych (zgłoszenie) i przesłanie na adres: rehabilitacja.plock@mwomp.pl

Program współfinansowany ze środków EFS, Budżetu Państwa i środków MWOMP


Miło nam poinformować, iż Pan Paweł Wdówik (Kierownik Oddziału w Radomiu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy) będzie pełnił funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny pracy w kolejnej kadencji w latach 2019-2024. Pan Paweł Wdówik funkcję tą pełni od 2014 roku


28 czerwca 2019r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizację projektu dotyczącego dostępności opieki zdrowotnej w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek Rafał Rajkowski oraz p.o. dyrektora Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Agnieszka Sulkowska.  Szybka diagnoza wad kręgosłupa u dzieci i zajęcia z gimnastyki korekcyjnej to główne elementy projektu, który już niebawem będzie realizowany w radomskiej Szkole Podstawowej nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Broniewskiego przez Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy.

Tytuł projektu: „Zdrowy kręgosłup z MWOMP w Płocku O/Radom”

Beneficjent: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

Całkowita wartość projektu: 376 350,00

Kwota dofinansowania UE: 301 080,00 zł

Kwota dofinansowania BP: 48 925,50 zł

Działanie: 9.2 Usługi społeczne  i usługi opieki zdrowotnej


Zapraszamy do wysłuchania. Gościem dnia była Dyrektor MWOMP – Agnieszka Sulkowska.Oferta Pracy – lekarz specjalista z zakresu laryngologii

więcej


MWOMP zaprasza wszystkie dzieci z chorobami kręgosłupa / wadami postawy  z klas I – VI Szkół Podstawowych z terenu województwa mazowieckiego do wzięcia udziału w bezpłatnych zajęciach rehabilitacyjnych.

NOWY NABÓR

O programie

Programy rehabilitacji dzieci współfinansowane są ze środków EFS, Budżetu Państwa i środków MWOMP. Dedykowane są dla uczniów z klas I-VI Szkół Podstawowych, u których stwierdzono, bądź istnieje podejrzenie występowania wad postawy.

Rehabilitacja odbywać się będzie m.in. w formie zajęć grupowych – ćwiczenia korekcyjne 2 razy w tygodniu prowadzone przez zespół wykwalifikowanych fizjoterapeutów, badania indywidualne 3 razy w trakcie programu oraz spotkania informacyjno-szkoleniowe dla rodziców/opiekunów.

Dodatkowym komponentem jest udział w zajęciach psychologa, który będzie motywował dzieci do zachowania zdrowego trybu życia.

 

Realizacja projektów odbędzie się w 5 lokalizacjach:

 • w siedzibie MWOMP – 09-402 Płock, ul. Kolegialna 17 – zajęcia w godzinach popołudniowych, turnus 3 miesięczny od 17 września do 14 grudnia lub 5 miesięczny od 14 stycznia do 14 czerwca
 • I turnus od 17 września 2018r. do 21 grudnia 2018r. PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW ZAKOŃCZONE
 • II turnus  od 15 stycznia 2019r. do 17 czerwca 2019r. PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW ZAKOŃCZONE
 • ​III turnus od 16 września 2019r. do 16 grudnia 2019r. PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW ZAKOŃCZONE
 • IV  turnus  od 15 stycznia 2020r. do 17 czerwca 2020r. NABÓR TRWA
 • V turnus  od 15 września 2020r. do 15 grudnia 2020r.

 

 • w MWOMP Oddział w Radomiu – 26-600 Radom, ul. Rodziny Winczewskich 5 – zajęcia w godzinach popołudniowych turnus 3 miesięczny od 17 września do 14 grudnia lub 5 miesięczny od 14 stycznia do 14 czerwca
 • I turnus od 17 września 2018r. do 21 grudnia 2018r. PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW ZAKOŃCZONE
 • II turnus  od 15 stycznia 2019r. do 17 czerwca 2019r. PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW ZAKOŃCZONE
 •  ​III turnus od 16 września 2019r. do 16 grudnia 2019r. PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW ZAKOŃCZONE
 • IV  turnus  od 15 stycznia 2020r. do 17 czerwca 2020r. NABÓR TRWA
 • V turnus  od 15 września 2020r. do 15 grudnia 2020r.

 

 • W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brudzeniu Dużym, 09-414 Brudzeń Duży , ul. Płocka 12, turnusy 9 miesięczne od 17 września do 14 czerwca
 • I turnus od 17 września 2018r. do 17 czerwca 2019r. PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW ZAKOŃCZONE
 • II turnus  od 16 września 2019r. do 16 czerwca 2020r.  NABÓR TRWA

 

 • W Szkole Podstawowej w Rogozinie, 09-442 Rogozino, Mazowiecka 25, turnusy 9 miesięczne od 17 września do 14 czerwca
 • I turnus  od 16 września 2019r. do 16 czerwca 2020r. NABÓR TRWA

 

 • W Szkole Podstawowej Nr 29 w Radomiu, 26-601 Radom , ul. Ceglana 14, turnusy 9 miesięczne od września 2019r. do czerwca 2020r.
 • I turnus od września 2019r. do czerwca 2020r. NABÓR TRWA
 • II turnus  od września 2020r. do czerwca 2021r.  

Warunkiem uczestnictwa w programie jest wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych oraz zakwalifikowanie uczestnika przez fizjoterapeutę.

 

Drogi Rodzicu!

Zapoznaj się z dokumentami już dziś:

Zajęcia na terenie miasta Płocka (plik z dokumentami)

Zajęcia na terenie miasta Radomia (plik z dokumentami)

Zajęcia na terenie gminy Brudzeń Duży (plik z dokumentami)

Zajęcia na terenie gminy Radzanowo (plik z dokumentami)

Zajęcia na terenie Szkoły Podstawowej Nr 29 w Radomiu (plik z dokumentami)

Zgłoszenia przyjmujemy:

Zajęcia w Płocku, Brudzeniu Dużym, Wyszynie

Zajęcia w Radomiu

Szczegółowe informacje pod nr tel. 24 267 84 93 (Płock),  48 33 09 319 (Radom)

Zapraszamy 

Konferencja kończąca projekt pn.: „Platforma e-usług MWOMP”

 

20 października w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy odbyła się konferencja, która zakończyła informatyzację całego Ośrodka. Współgospodarzami wydarzenia byli: Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik, przewodniczący Rady Społecznej MWOMP – Stefan Kotlewski oraz Dyrektor MWOMP – Agnieszka Sulkowska. Wśród gości byli m.in. przedstawiciele władzy miasta i powiatu, przedstawiciele podmiotów medycznych oraz rektorzy szkół wyższych. Nie zabrakło również osób wspomagających oraz wykonawcy projektu. Wszystkich przybyłym gościom serdecznie dziękujemy za udział w konferencji.

Zadanie „Platforma e-usług MWOMP” realizowane było od czerwca 2016 do września 2017. Dzięki realizacji projektu w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy wdrożony został system informatyczny umożliwiający tworzenie, archiwizowanie oraz udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej, zwłaszcza elektronicznych recept, skierowań, zleceń oraz informacji o zdarzeniach medycznych wg zasad określonych w ustawie  z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Wartość projektu to blisko 3 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wyniosło prawie 2,4 mln zł.

Rolę Inżyniera Kontraktu pełniła firma TDZ Technika dla Zdrowia Sp. z o.o., a wykonawcą całego zadania był GABOS Software Sp. z o.o.


Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku informuje:

Zakład Rehabilitacji czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1800.

Pracownia RTG czynna: poniedziałek, piątek w godzinach

800 – 1500, wtorek, środa, czwartek w godzinach 800– 1800.


 

Go to Top