Aktualności

 

logo_ezdrowie


 

Dla takich chwil warto się trudzić !


W dniu 15 kwietnia 2020 r Pani Magdalena Wrońska – Sobolewska – Kierownik Oddziału MWOMP w Warszawie została powołana do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny pracy.

Jednocześnie bardzo serdecznie dziękuję Panu Pawłowi Wyrębkowskiemu – Z-cy Dyrektora ds. medycyny pracy MWOMP w Płocku za pełnienie tej roli w latach 2010 -2019.

Przypominam również, iż Pan Paweł Wdówik – Kierownik Oddziału MWOMP w Radomiu od 2014 r pełni funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny pracy.

Życzę dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

 

„Tylko praca daje okazję odkryć nam nas samych, pokazać to, czym naprawdę jesteśmy, a nie tylko to, na co wyglądamy”.

 

Agnieszka Sulkowska – p.o. Dyrektora Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku.

p.o. Dyrektora

Agnieszka Sulkowska

pw

Z-ca Dyrektora ds. Medycyny Pracy

lek. Paweł Wyrębkowski

 

 

Kierownik Oddziału w Warszawie

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Medycyny Pracy

lek. Magdalena Sobolewska

Kierownik Oddziału w Radomiu

Konsultant Krajowy w dziedzinie Medycyny Pracy

lek. Paweł Wdówik


Mazowsze wygrało w Trybunale Konstytucyjnym!

Samorząd Województwa Mazowieckiego wygrał w Trybunale Konstytucyjnym! TK zgodził się, że zmuszanie samorządów do pokrywania strat szpitali to w istocie wyręczanie NFZ. Od wielu lat władze województwa zwracają uwagę na niedofinansowanie służby zdrowia przez NFZ i przerzucanie odpowiedzialności na samorządy. Rząd ma 18 miesięcy na zmianę niekonstytucyjnych przepisów.

więcej


Badania Uczniów wykonywane przez MWOMP w 2019 roku

 

Ważny komunikat Kuratorium Oświaty – LINK

 

Wykonywanie badań lekarskich osobie małoletniej, która nie ukończyła 16 lat, odbywa się w MWOMP w obecności rodzica lub opiekuna.

Osoby, które nie ukończyły 16 lat, muszą posiadać pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego na przeprowadzenie badania i udzielenie innych świadczeń zdrowotnych. Zgoda winna być wyrażona w obecności pracownika MWOMP, po identyfikacji osoby składającej odpowiednie oświadczenie w tym zakresie.

Poniżej do pobrania ww. oświadczenie.

Termin badania lekarskiego wyznaczony zostanie podczas rejestracji telefonicznej bądź osobistej. Badania (po wcześniejszej rejestracji)  wykonywane są w następujących Ośrodkach:

MWOMP Płock, ul. Kolegialna 17

Rejestracja telefoniczna – tel. kom. 601 202 129 w godzinach od 725 do 1500

Rejestracja osobista w pok. 110 piętro I

1. przeprowadzenie badań osoby niepełnoletniej.pdf

2. oświadczenie osoby pełnoletniej

3. upoważnienie do uzyskania dokumentacji.pdf

MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 25

Rejestracja telefoniczna – tel. kom. 695 695 413 w godzinach od 730 do 1500

1. przeprowadzenie badań osoby niepełnoletniej.pdf

2. oświadczenie osoby pełnoletniej

3. upoważnienie do uzyskania dokumentacji.pdf

MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu, ul. Rodziny Winczewskich 5

Rejestracja telefoniczna – tel. kom. 601 202 244 w godzinach od 730 do 1500

1. przeprowadzenie badań osoby niepełnoletniej.pdf

2. oświadczenie osoby pełnoletniej

3. upoważnienie do uzyskania dokumentacji.pdf

 

Wzór skierowania do pobrania

Podstawa prawna

 

Badania uczniów ubiegających się w trakcie nauki o uprawnienia do kierowania pojazdami

 

Informacja do Rodziców kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa mazowieckiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia


Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy informuje, iż w ramach pozyskanych środków  dotacyjnych, pozyskanych w ramach umowy Nr 102/UMWM/04/2019/NW-I-I/D (ze zmianami) zawartej z Województwem Mazowieckim, na realizację zadania pod nazwą: „Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku”

więcej


MWOMP zaprasza wszystkie dzieci z chorobami kręgosłupa / wadami postawy  z klas I – VI Szkół Podstawowych z terenu województwa mazowieckiego do wzięcia udziału w bezpłatnych zajęciach rehabilitacyjnych.

O programie

Programy rehabilitacji dzieci współfinansowane są ze środków EFS, Budżetu Państwa i środków MWOMP. Dedykowane są dla uczniów z klas I-VI Szkół Podstawowych, u których stwierdzono, bądź istnieje podejrzenie występowania wad postawy.

Rehabilitacja odbywać się będzie m.in. w formie zajęć grupowych – ćwiczenia korekcyjne 2 razy w tygodniu prowadzone przez zespół wykwalifikowanych fizjoterapeutów, badania indywidualne 3 razy w trakcie programu oraz spotkania informacyjno-szkoleniowe dla rodziców/opiekunów.

Dodatkowym komponentem jest udział w zajęciach psychologa, który będzie motywował dzieci do zachowania zdrowego trybu życia.

 

Realizacja projektów odbędzie się w 5 lokalizacjach:

 • w siedzibie MWOMP – 09-402 Płock, ul. Kolegialna 17 – zajęcia w godzinach popołudniowych, turnus 3 miesięczny od 17 września do 14 grudnia lub 5 miesięczny od 14 stycznia do 14 czerwca
 • I turnus od 17 września 2018r. do 21 grudnia 2018r. 
 • II turnus  od 15 stycznia 2019r. do 17 czerwca 2019r. 
 • ​III turnus od 16 września 2019r. do 16 grudnia 2019r. 
 • IV  turnus  od 15 stycznia 2020r. do 17 czerwca 2020r. 
 • V turnus  od 15 września 2020r. do 15 grudnia 2020r.

 

 • w MWOMP Oddział w Radomiu – 26-600 Radom, ul. Rodziny Winczewskich 5 – zajęcia w godzinach popołudniowych turnus 3 miesięczny od 17 września do 14 grudnia lub 5 miesięczny od 14 stycznia do 14 czerwca
 • I turnus od 17 września 2018r. do 21 grudnia 2018r. 
 • II turnus  od 15 stycznia 2019r. do 17 czerwca 2019r. 
 •  ​III turnus od 16 września 2019r. do 16 grudnia 2019r. 
 • IV  turnus  od 15 stycznia 2020r. do 17 czerwca 2020r.
 • V turnus  od 15 września 2020r. do 15 grudnia 2020r.

 

 • W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brudzeniu Dużym, 09-414 Brudzeń Duży , ul. Płocka 12, turnusy 9 miesięczne od 17 września do 14 czerwca
 • I turnus od 17 września 2018r. do 17 czerwca 2019r. 
 • II turnus  od 16 września 2019r. do 16 czerwca 2020r.  

 

 • W Szkole Podstawowej w Rogozinie, 09-442 Rogozino, Mazowiecka 25, turnusy 9 miesięczne od 17 września do 14 czerwca
 • I turnus  od 16 września 2019r. do 16 czerwca 2020r. 

 

 • W Szkole Podstawowej Nr 29 w Radomiu, 26-601 Radom , ul. Ceglana 14, turnusy 9 miesięczne od września 2019r. do czerwca 2020r.
 • I turnus od września 2019r. do czerwca 2020r. 
 • II turnus  od września 2020r. do czerwca 2021r.  

Warunkiem uczestnictwa w programie jest wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych oraz zakwalifikowanie uczestnika przez fizjoterapeutę.

 

Drogi Rodzicu!

Zapoznaj się z dokumentami już dziś:

Zajęcia na terenie miasta Płocka (plik z dokumentami)

Zajęcia na terenie miasta Radomia (plik z dokumentami)

Zajęcia na terenie gminy Brudzeń Duży (plik z dokumentami)

Zajęcia na terenie gminy Radzanowo (plik z dokumentami)

Zajęcia na terenie Szkoły Podstawowej Nr 29 w Radomiu (plik z dokumentami)

Zgłoszenia przyjmujemy:

Zajęcia w Płocku, Brudzeniu Dużym, Radzanowie

Zajęcia w Radomiu

Szczegółowe informacje pod nr tel. 24 267 84 93 (Płock),  48 33 09 319 (Radom)

ZapraszamyMazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku informuje:

Zakład Rehabilitacji czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1800.

Pracownia RTG czynna: poniedziałek, piątek w godzinach

800 – 1500, wtorek, środa, czwartek w godzinach 800– 1800.


 

Go to Top