Aktualności

 

logo_ezdrowie


Wzór skierowania – link

Na terenie MWOMP należy przestrzegać obowiązujących zaleceń sanitarnych:

 • osoby wchodzące na teren przychodni (uczeń/rodzic/opiekun) muszą być zaopatrzone we własne środki ochrony osobistej (maseczki lub przyłbice),
 • należy zgłosić się do przychodni nie wcześniej niż 15 minut przed wyznaczoną godziną badania
Badanie osoby do 16 roku życia:

Badanie osoby powyżej 16 roku życia:

wejście na teren przychodni tylko z jedną osobą (rodzic/opiekun)

wymagane oświadczenie do pobrania (prosimy o wypełnienie)

Zgoda na przeprowadzenie badania osoby niepełnoletniej – link

nie jest wymagana obecność rodzica/opiekuna

– wymagane oświadczenia do pobrania (prosimy o wypełnienie)

Oświadczenie osoby pełnoletniej – link

Upoważnienie do uzyskania dokumentacji – link

 

Jeżeli w trakcie kształcenia uczeń będzie ubiegał się o uprawnienia do kierowania pojazdami wymagane jest dodatkowo oświadczenie (prosimy o wypełnienie) – Oświadczenie o stanie zdrowia kierowcy – link

 

 

Informacje dodatkowe link

Informacja do Rodziców kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich – link

 

Podstawa prawna: rozporządzenie MZ z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. 2019, poz. 1651).


W dniu 1 sierpnia 2020r p.o. Dyrektor MWOMP Agnieszka Sulkowska gościła w radiu PŁOCK FM i mówiła o wadach postawy u dzieci. Zapraszamy do wysłuchania


MWOMP zaprasza  mieszkańców województwa mazowieckiego  do wzięcia udziału w programie polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia

O projekcie

Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia finansowany jest ze środków własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego. Dedykowany dla mieszkańców Mazowsza, którzy ukończyli 60 rok życia .

Rehabilitacja odbywać się będzie w formie zajęć indywidualnych bądź grupowych (max 4  osoby)  – 1 raz w tygodniu, prowadzona przez zespół wykwalifikowanych fizjoterapeutów.

Ponadto przewiduje się indywidualną interwencję edukacyjną i terapeutyczną.

Dodatkowym komponentem jest udział w zajęciach psychologa, który będzie motywował do zachowania zdrowego trybu życia oraz dietetyka.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Realizacja projektu w siedzibie MWOMP – 09-402 Płock, ul. Kolegialna 17

 

Szczegółowe informacje pod nr tel. 24 267 84 93

 

Zgłoszenia przyjmujemy osobiście bądź mailowo – a.kwiatkowska@mwomp.pl

Dokumenty rekrutacyjne:

 • Oświadczenie o miejscu zamieszkania i zgoda – LINK,
 • Rezygnacja z udziału – LINK.

 

Zapraszamy


Dla takich chwil warto się trudzić !


W dniu 15 kwietnia 2020 r Pani Magdalena Wrońska – Sobolewska – Kierownik Oddziału MWOMP w Warszawie została powołana do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny pracy.

Jednocześnie bardzo serdecznie dziękuję Panu Pawłowi Wyrębkowskiemu – Z-cy Dyrektora ds. medycyny pracy MWOMP w Płocku za pełnienie tej roli w latach 2010 -2019.

Przypominam również, iż Pan Paweł Wdówik – Kierownik Oddziału MWOMP w Radomiu od 2014 r pełni funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny pracy.

Życzę dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

 

„Tylko praca daje okazję odkryć nam nas samych, pokazać to, czym naprawdę jesteśmy, a nie tylko to, na co wyglądamy”.

 

Agnieszka Sulkowska – p.o. Dyrektora Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku.

p.o. Dyrektora

Agnieszka Sulkowska

pw

Z-ca Dyrektora ds. Medycyny Pracy

lek. Paweł Wyrębkowski

 

 

Kierownik Oddziału w Warszawie

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Medycyny Pracy

lek. Magdalena Sobolewska

Kierownik Oddziału w Radomiu

Konsultant Krajowy w dziedzinie Medycyny Pracy

lek. Paweł Wdówik


Mazowsze wygrało w Trybunale Konstytucyjnym!

Samorząd Województwa Mazowieckiego wygrał w Trybunale Konstytucyjnym! TK zgodził się, że zmuszanie samorządów do pokrywania strat szpitali to w istocie wyręczanie NFZ. Od wielu lat władze województwa zwracają uwagę na niedofinansowanie służby zdrowia przez NFZ i przerzucanie odpowiedzialności na samorządy. Rząd ma 18 miesięcy na zmianę niekonstytucyjnych przepisów.

więcej


Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy informuje, iż w ramach pozyskanych środków  dotacyjnych, pozyskanych w ramach umowy Nr 102/UMWM/04/2019/NW-I-I/D (ze zmianami) zawartej z Województwem Mazowieckim, na realizację zadania pod nazwą: „Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku”

więcej


MWOMP zaprasza wszystkie dzieci z chorobami kręgosłupa / wadami postawy  z klas I – VI Szkół Podstawowych z terenu województwa mazowieckiego do wzięcia udziału w bezpłatnych zajęciach rehabilitacyjnych.

O programie

Programy rehabilitacji dzieci współfinansowane są ze środków EFS, Budżetu Państwa i środków MWOMP. Dedykowane są dla uczniów z klas I-VI Szkół Podstawowych, u których stwierdzono, bądź istnieje podejrzenie występowania wad postawy.

Rehabilitacja odbywać się będzie m.in. w formie zajęć grupowych – ćwiczenia korekcyjne 2 razy w tygodniu prowadzone przez zespół wykwalifikowanych fizjoterapeutów, badania indywidualne 3 razy w trakcie programu oraz spotkania informacyjno-szkoleniowe dla rodziców/opiekunów.

Dodatkowym komponentem jest udział w zajęciach psychologa, który będzie motywował dzieci do zachowania zdrowego trybu życia.

 

Realizacja projektów odbędzie się w 5 lokalizacjach:

 • w siedzibie MWOMP – 09-402 Płock, ul. Kolegialna 17 – zajęcia w godzinach popołudniowych, turnus 3 miesięczny od 17 września do 14 grudnia lub 5 miesięczny od 14 stycznia do 14 czerwca
 • I turnus od 17 września 2018r. do 21 grudnia 2018r. 
 • II turnus  od 15 stycznia 2019r. do 17 czerwca 2019r. 
 • ​III turnus od 16 września 2019r. do 16 grudnia 2019r. 
 • IV  turnus  od 15 stycznia 2020r. do 17 czerwca 2020r. 
 • V turnus  od 15 września 2020r. do 15 grudnia 2020r.

 

 • w MWOMP Oddział w Radomiu – 26-600 Radom, ul. Rodziny Winczewskich 5 – zajęcia w godzinach popołudniowych turnus 3 miesięczny od 17 września do 14 grudnia lub 5 miesięczny od 14 stycznia do 14 czerwca
 • I turnus od 17 września 2018r. do 21 grudnia 2018r. 
 • II turnus  od 15 stycznia 2019r. do 17 czerwca 2019r. 
 •  ​III turnus od 16 września 2019r. do 16 grudnia 2019r. 
 • IV  turnus  od 15 stycznia 2020r. do 17 czerwca 2020r.
 • V turnus  od 15 września 2020r. do 15 grudnia 2020r.

 

 • W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brudzeniu Dużym, 09-414 Brudzeń Duży , ul. Płocka 12, turnusy 9 miesięczne od 17 września do 14 czerwca
 • I turnus od 17 września 2018r. do 17 czerwca 2019r. 
 • II turnus  od 16 września 2019r. do 16 czerwca 2020r.  

 

 • W Szkole Podstawowej w Rogozinie, 09-442 Rogozino, Mazowiecka 25, turnusy 9 miesięczne od 17 września do 14 czerwca
 • I turnus  od 16 września 2019r. do 16 czerwca 2020r. 

 

 • W Szkole Podstawowej Nr 29 w Radomiu, 26-601 Radom , ul. Ceglana 14, turnusy 9 miesięczne od września 2019r. do czerwca 2020r.
 • I turnus od września 2019r. do czerwca 2020r. 
 • II turnus  od września 2020r. do czerwca 2021r.  

Warunkiem uczestnictwa w programie jest wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych oraz zakwalifikowanie uczestnika przez fizjoterapeutę.

 

Drogi Rodzicu!

Zapoznaj się z dokumentami już dziś:

Zajęcia na terenie miasta Płocka (plik z dokumentami)

Zajęcia na terenie miasta Radomia (plik z dokumentami)

Zajęcia na terenie gminy Brudzeń Duży (plik z dokumentami)

Zajęcia na terenie gminy Radzanowo (plik z dokumentami)

Zajęcia na terenie Szkoły Podstawowej Nr 29 w Radomiu (plik z dokumentami)

Zgłoszenia przyjmujemy:

Zajęcia w Płocku, Brudzeniu Dużym, Radzanowie

Zajęcia w Radomiu

Szczegółowe informacje pod nr tel. 24 267 84 93 (Płock),  48 33 09 319 (Radom)

ZapraszamyMazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku informuje:

Zakład Rehabilitacji czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1800.

Pracownia RTG czynna: poniedziałek, piątek w godzinach

800 – 1500, wtorek, środa, czwartek w godzinach 800– 1800.


 

Go to Top