Aktualności

 

logo_ezdrowie


OGŁOSZENIE o wynikach konkursu ofert na wykonywanie świadczeń  zdrowotnych

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

więcej


KONKURS OFERT – OGŁOSZENIE z dnia 28 listopada 2018 roku

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17 działając w oparciu o art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.) oraz art. 140 – 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art.. 148 ust. 1, art. 149 – 150, art. 151 ust. 1-2 i 4-6, art. 152 – 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.) zaprasza do składania ofert na konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

więcej


We wrześniu MWOMP rozpoczął realizację projektu rehabilitacyjnego dla dzieci z terenu miasta Płocka, Radomia, gminy Brudzeń Duży oraz Stara Biała. W zajęciach uczestniczą dzieci z klas I-VI.

Ćwiczenia odbywają się dwa razy w tygodniu w formie gimnastyki korekcyjnej,  pod czujnym okiem wykwalifikowanych fizjoterapeutów, pielęgniarki oraz psychologa.

W tym miejscu należy wspomnieć i podziękować przede wszystkim Rodzicom za zainteresowanie, motywację swoich dzieci oraz wysoką frekwencję na zajęciach.

Kolejne turnusy już wkrótce – zapraszamy.

Projekt współfinansowany ze środków EFS, Budżetu Państwa i środków własnych MWOMP


20 września 2018 roku w Państwowej Szkole Muzycznej w Płocku odbył się jubileusz XX-lecia Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.

Współgospodarzami uroczystości byli: Agnieszka Sulkowska- Dyrektor MWOMP, Adam Struzik-Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Stanisław Kotlewski – Przewodniczący Rady Społecznej MWOMP.

Wśród zaproszonych gości byli m.in: Elżbieta Gapińska-Posłanka na Sejm RP, Stanisław Kwiatkowski – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku oraz v-ce Przewodniczący Rady Społecznej MWOMP, Roman Siemiątkowski-z-ca Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej, Piotr Dyśkiewicz – z-ca Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych, Lech Dąbrowski-Przewodniczący Radu Powiatu Płockiego wraz z Iwoną Sierocką – v-ce Starostę Powiatu Płockiego, dyrektorzy wojewódzkich ośrodków medycyny pracy  z całej Polski oraz Paweł Wdówik- Konsultant Krajowy w dziedzinie Medycyny Pracy, Kierownik Oddziału w Radomiu.

Program uroczystości obejmował m.in.: odznaczenie MWOMP przez Marszałka Województwa Mazowieckiego dyplomem PRO MAZOVIA, wręczenie odznak honorowych Ministra Zdrowia dla zasłużonych w ochronie zdrowia pracowników MWOMP, wręczenie dyplomów uznania Marszałka Województwa Mazowieckiego, przyznanie pracownikom MWOMP Medalu „Zasłużony dla Powiatu Płockiego” oraz uhonorowanie przez Pomorskie Centrum Certyfikacji uzyskania przez MWOMP potwierdzenia najwyższych standardów. Całość uroczystości uświetnił koncert Płockiej Orkiestry Symfonicznej wraz z przepięknym, solowym występem sopranistki Aleksandry Borkiewicz.


MWOMP zaprasza wszystkie dzieci z chorobami kręgosłupa / wadami postawy  z klas I- VI Szkół Podstawowych z terenu województwa mazowieckiego do wzięcia udziału w bezpłatnych zajęciach rehabilitacyjnych.

 

Nabór rusza od 3 września 2018 r. Liczba miejsc ograniczona.

 

O programie

Programy rehabilitacji dzieci współfinansowane są ze środków EFS, Budżetu Państwa i środków MWOMP. Dedykowane są dla uczniów z klas I-VI Szkół Podstawowych, u których stwierdzono, bądź istnieje podejrzenie występowania wad postawy.

Rehabilitacja odbywać się będzie m.in. w formie zajęć grupowych – ćwiczenia korekcyjne (max 16 dzieci) 2 razy w tygodniu prowadzonych przez zespół wykwalifikowanych fizjoterapeutów, badań indywidualnych 3 razy w trakcie programu oraz spotkań informacyjno-szkoleniowych dla rodziców/opiekunów.

Dodatkowym komponentem jest udział w zajęciach psychologa, który będzie motywował dzieci do zachowania zdrowego trybu życia.

 

Realizacja projektów odbędzie się w 4 lokalizacjach:

 • w siedzibie MWOMP – 09-402 Płock, ul. Kolegialna 17 – zajęcia w godzinach popołudniowych, turnus 3 miesięczny od 17 września do 14 grudnia lub 5 miesięczny od 14 stycznia do 14 czerwca

   

   

   

   

   

   

   

   

  • I turnus od 17 września 2018r. do 21 grudnia 2018r. PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW ZAKOŃCZONE
  • II turnus  od 15 stycznia 2019r. do 17 czerwca 2019r. NABÓR TRWA do 30 listopada 2018 r.
  • ​III turnus od 16 września 2019r. do 16 grudnia 2019r.
  • IV  turnus  od 15 stycznia 2020r. do 17 czerwca 2020r.
  • V turnus  od 15 września 2020r. do 15 grudnia 2020r.
 • w MWOMP Oddział w Radomiu – 26-600 Radom, ul. Rodziny Winczewskich 5 – zajęcia w godzinach popołudniowych turnus 3 miesięczny od 17 września do 14 grudnia lub 5 miesięczny od 14 stycznia do 14 czerwca

   

   

   

   

   

   

   

   

  • I turnus od 17 września 2018r. do 21 grudnia 2018r. PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW ZAKOŃCZONE
  • II turnus  od 15 stycznia 2019r. do 17 czerwca 2019r. NABÓR TRWA do 30 listopada 2018 r.
  • ​III turnus od 16 września 2019r. do 16 grudnia 2019r.
  • IV  turnus  od 15 stycznia 2020r. do 17 czerwca 2020r.
  • V turnus  od 15 września 2020r. do 15 grudnia 2020r.
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brudzeniu Dużym, 09-414, ul. Płocka 12, turnusy 9 miesięczne od 17 września do 14 czerwca

   

   

   

   

   

   

   

   

  • I turnus od 17 września 2018r. do 17 czerwca 2019r. PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW ZAKOŃCZONE
  • II turnus  od 16 września 2019r. do 16 czerwca 2020r. SZCZEGÓŁY WKRÓTCE
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wyszynie, 09-411 Biała, Wyszyna 2, turnusy 9 miesięczne od 17 września do 14 czerwca

   

   

   

   

   

   

   

   

  • I turnus od 17 września 2018r. do 17 czerwca 2019r. PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW ZAKOŃCZONE
  • II turnus  od 16 września 2019r. do 16 czerwca 2020r. SZCZEGÓŁY WKRÓTCE

 

Warunkiem uczestnictwa w programie jest wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych oraz zakwalifikowanie uczestnika przez fizjoterapeutę.

 

Drogi Rodzicu!

Zapoznaj się z dokumentami już dziś:

Klauzula informacyjna [do pobrania]

Zajęcia na terenie miasta Płocka [do pobrania wzór zgłoszenia] [świadoma zgoda] [oświadczenie uczestnika]

Zajęcia na terenie miasta Radomia [do pobrania wzór zgłoszenia] [świadoma zgoda] [oświadczenie uczestnika]

Zajęcia na terenie gminy Brudzeń Duży [do pobrania wzór zgłoszenia] [świadoma zgoda] [oświadczenie uczestnika]

Zajęcia na terenie gminy Stara Biała [do pobrania wzór zgłoszenia] [świadoma zgoda] [oświadczenie uczestnika]

 

Zgłoszenia przyjmujemy:

Zajęcia w Płocku, Brudzeniu Dużym, Wyszynie

Zajęcia w Radomiu

Szczegółowe informacje pod nr tel. 24 267 84 93

Zapraszamy


 

Rehabilitacja dzieci z klas I- VI

W dniu 13 lipca 2018 r. w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych nastąpiło podpisanie 4 umów dla projektów :

1.  „Rehabilitacja dzieci z chorobą kręgosłupa z klas I – VI na terenie gminy Brudzeń Duży”

2. „Rehabilitacja dzieci z chorobą kręgosłupa z klas I – VI na terenie gminy Stara Biała”

3. „Rehabilitacja dzieci z chorobą kręgosłupa z klas I – VI na terenie miasta Płock”

4. „Rehabilitacja dzieci z chorobą kręgosłupa z klas I – VI na terenie miasta Radom”

 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Stronami umowy byli: Województwo Mazowieckie reprezentowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych reprezentowana przez Zastępcę Dyrektora ds. EFS w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych – Elżbietę Szymanik oraz Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku reprezentowany przez Dyrektor – Agnieszkę Sulkowską.

Celem głównym projektu jest poprawa stanu zdrowia dzieci w zakresie chorób kręgosłupa poprzez zwiększenie dostępności usług opieki zdrowotnej w postaci profilaktyki i rehabilitacji wad postawy. Program kierowany jest dla dzieci z chorobami kręgosłupa z klas I- VI uczęszczających do szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego. Miejscem realizacji świadczeń będzie: Szkoła Podstawowa w Brudzeniu Dużym, gmina Stara Biała, siedziba MWOMP w Płocku oraz Oddział MWOMP w Radomiu.

Projekt zakłada zmniejszenie występowania wad postawy ciała i poważnych deformacji kręgosłupa dzięki udzielonym świadczeniom oraz zwiększenie poziomu wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych oraz zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem chorób kręgosłupa.

 

Tytuł projektu: Rehabilitacja dzieci z chorobą kręgosłupa z klas I – VI na terenie gminy Brudzeń Duży”

Beneficjent: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

Całkowita wartość projektu: 292 300,00 zł

Kwota dofinansowania UE:    233 840,00 zł

Kwota dofinansowania BP:     37 999,00 zł

Działanie: 9.2 Usługi społeczne  i usługi opieki zdrowotnej

 

Tytuł projektu: Rehabilitacja dzieci z chorobą kręgosłupa z klas I – VI na terenie gminy Stara Biała”

Beneficjent: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

Całkowita wartość projektu: 292 300,00 zł

Kwota dofinansowania UE:    233 840,00 zł

Kwota dofinansowania BP:     37 999,00 zł

Działanie: 9.2 Usługi społeczne  i usługi opieki zdrowotnej

 

Tytuł projektu: Rehabilitacja dzieci z chorobą kręgosłupa z klas I – VI na terenie miasta Płock”

Beneficjent: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

Całkowita wartość projektu: 400 175,00 zł

Kwota dofinansowania UE:    320 140,00 zł

Kwota dofinansowania BP:     52 022,75 zł

Działanie: 9.2 Usługi społeczne  i usługi opieki zdrowotnej

 

Tytuł projektu: Rehabilitacja dzieci z chorobą kręgosłupa z klas I – VI na terenie miasta Radom”

Beneficjent: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

Całkowita wartość projektu: 179 800,00 zł

Kwota dofinansowania UE:    143 840,00 zł

Kwota dofinansowania BP:     23 374,00 zł

Działanie: 9.2 Usługi społeczne  i usługi opieki zdrowotnej 

Konferencja kończąca projekt pn.: „Platforma e-usług MWOMP”

 

20 października w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy odbyła się konferencja, która zakończyła informatyzację całego Ośrodka. Współgospodarzami wydarzenia byli: Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik, przewodniczący Rady Społecznej MWOMP – Stefan Kotlewski oraz Dyrektor MWOMP – Agnieszka Sulkowska. Wśród gości byli m.in. przedstawiciele władzy miasta i powiatu, przedstawiciele podmiotów medycznych oraz rektorzy szkół wyższych. Nie zabrakło również osób wspomagających oraz wykonawcy projektu. Wszystkich przybyłym gościom serdecznie dziękujemy za udział w konferencji.

Zadanie „Platforma e-usług MWOMP” realizowane było od czerwca 2016 do września 2017. Dzięki realizacji projektu w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy wdrożony został system informatyczny umożliwiający tworzenie, archiwizowanie oraz udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej, zwłaszcza elektronicznych recept, skierowań, zleceń oraz informacji o zdarzeniach medycznych wg zasad określonych w ustawie  z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Wartość projektu to blisko 3 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wyniosło prawie 2,4 mln zł.

Rolę Inżyniera Kontraktu pełniła firma TDZ Technika dla Zdrowia Sp. z o.o., a wykonawcą całego zadania był GABOS Software Sp. z o.o.


Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku informuje:

Zakład Rehabilitacji czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1800.

Pracownia RTG czynna: poniedziałek, piątek w godzinach

800 – 1500, wtorek, środa, czwartek w godzinach 800– 1800.


 

Go to Top