Aktualności

 

logo_ezdrowie

 


 — DZIEŃ MATKI W MWOMP —

21 maja br. w MWOMP odbyła się konferencja prasowa na temat bezpłatnych badań mammograficznych dla mieszkanek Płocka. Organizatorem akcji jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy oraz Rada Mieszkańców Osiedla Skarpa w Płocku.

W konferencji uczestniczyli: Tomasz Kominek – Dyrektor Delegatury w Płocku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Agnieszka Sulkowska – Dyrektor MWOMP, Małgorzata Ogrodnik – Przewodnicząca RMO Skarpa oraz lek. Katarzyna Sewruk – Kierownik Działa Diagnostyczno-Konsultacyjnego w MWOMP.

Podczas konferencji zaproszono płocczanki do skorzystania z bezpłatnych badań, które będą  wykonywane 25 maja (piątek) jak również przedstawiono szerokie korzyści wynikające z przeprowadzenia takiego badania.


Dzień otwarty w MWOMP

13 kwietnia w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia oraz Dnia Pracownika Służby Zdrowia w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy odbył się Dzień Otwarty. W ramach tego dnia każdy płocczanin mógł skorzystać z oferowanych przez MWOMP bezpłatnych świadczeń tj.: pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar glukozy, badanie spirometryczne, pomiar ciśnienia śród gałkowego oraz z grupowych ćwiczeń rehabilitacyjnych. Wśród pacjentów, którzy również korzystali tego dnia z naszej oferty, byli podopieczni Domów Pomocy Społecznej.

 

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy.

 Konferencja kończąca projekt pn.: „Platforma e-usług MWOMP”

 

20 października w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy odbyła się konferencja, która zakończyła informatyzację całego Ośrodka. Współgospodarzami wydarzenia byli: Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik, przewodniczący Rady Społecznej MWOMP – Stefan Kotlewski oraz Dyrektor MWOMP – Agnieszka Sulkowska. Wśród gości byli m.in. przedstawiciele władzy miasta i powiatu, przedstawiciele podmiotów medycznych oraz rektorzy szkół wyższych. Nie zabrakło również osób wspomagających oraz wykonawcy projektu. Wszystkich przybyłym gościom serdecznie dziękujemy za udział w konferencji.

Zadanie „Platforma e-usług MWOMP” realizowane było od czerwca 2016 do września 2017. Dzięki realizacji projektu w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy wdrożony został system informatyczny umożliwiający tworzenie, archiwizowanie oraz udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej, zwłaszcza elektronicznych recept, skierowań, zleceń oraz informacji o zdarzeniach medycznych wg zasad określonych w ustawie  z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Wartość projektu to blisko 3 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wyniosło prawie 2,4 mln zł.

Rolę Inżyniera Kontraktu pełniła firma TDZ Technika dla Zdrowia Sp. z o.o., a wykonawcą całego zadania był GABOS Software Sp. z o.o.


Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku informuje:

Zakład Rehabilitacji czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1800.

Pracownia RTG czynna: poniedziałek, piątek w godzinach

800 – 1500, wtorek, środa, czwartek w godzinach 800– 1800.


 

Go to Top