Aktualności

 

logo_ezdrowie



KONKURS OFERT – OGŁOSZENIE  z dnia  5 kwietnia 2019 roku

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17 działając w oparciu o art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z  2018 r., poz. 2190 ze zm.) oraz art. 140 – 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149 – 150, art. 151 ust. 1-2 i 4-6, art. 152 – 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.) zaprasza do składania ofert na konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

więcej


Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy zaprasza do udziału w ogólnopolskiej zbiórce krwi na hasło „200 lat Administracji Drogowej”.

więcej


W dniu 6 marca 2019 roku w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Starosta Płocki Pan Mariusz Bieniek wraz z Sekretarzem Powiatu Panem Michałem Twardym uroczyście podziękował pracownikom MWOMP za przeprowadzenie wykładów skierowanych do słuchaczy Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Lekarz MWOMP Krystyna Krajnik poprowadziła wykłady z zakresu bólów głowy i orzeczeń o niepełnosprawności a Pani Małgorzata Wawszczak – Kierownik Zakładu Rehabilitacji MWOMP z zakresu zespołów bólowych kręgosłupa i ich zapobiegania.

Podziękowanie otrzymała również lekarz MWOMP – Agnieszka Walewska, która od dwóch lat przewodniczy Powiatowej Lekarskiej Komisji Wojskowej w Płocku, ocenia stan zdrowia osób w wieku poborowym oraz kwalifikuje je do odpowiedniej kategorii wojskowej, a z uwagi na posiadane specjalizacje w zakresie chorób wewnętrznych oraz medycyny pracy szczególną uwagę zwraca na profilaktykę i wczesne wykrywanie wszelkich stanów chorobowych.


SMOG to problem, z którym na co dzień – szczególnie w sezonie grzewczym – muszą mierzyć się mieszkańcy Mazowsza. To temat ważny społecznie, o którym już się mówi, ale który nadal należy przybliżać. Zwłaszcza, gdy możemy wskazywać rozwiązania tego problemu. W celu zgłębienia zagadnienia zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych oraz w mediach społecznościowych obejrzenia materiałów filmowych

więcej


"PRACA TO TERAPIA"

Patrycja odkąd pamięta, zawsze marzyła by zostać masażystką. Jej droga do osiągnięcia zamierzonego celu nie była łatwa. Dzięki swojemu uporowi i wytrwałości zaciekle dążyła do postawionego sobie celu. Oprócz ukończenia studiów filologicznych, ukończyła także wymarzoną szkołę masażu jak również studia magisterskie z  pedagogiki resocjalizacyjnej z socjoterapią. Obecnie studiuje na studiach podyplomowych z przygotowania pedagogicznego oraz tyflopedagogiki w szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

więcej


We wrześniu MWOMP rozpoczął realizację projektu rehabilitacyjnego dla dzieci z terenu miasta Płocka, Radomia, gminy Brudzeń Duży oraz Stara Biała. W zajęciach uczestniczą dzieci z klas I-VI.

Ćwiczenia odbywają się dwa razy w tygodniu w formie gimnastyki korekcyjnej,  pod czujnym okiem wykwalifikowanych fizjoterapeutów, pielęgniarki oraz psychologa.

W tym miejscu należy wspomnieć i podziękować przede wszystkim Rodzicom za zainteresowanie, motywację swoich dzieci oraz wysoką frekwencję na zajęciach.

Kolejne turnusy już wkrótce – zapraszamy.

Projekt współfinansowany ze środków EFS, Budżetu Państwa i środków własnych MWOMP


 


MWOMP zaprasza wszystkie dzieci z chorobami kręgosłupa / wadami postawy  z klas I- VI Szkół Podstawowych z terenu województwa mazowieckiego do wzięcia udziału w bezpłatnych zajęciach rehabilitacyjnych.

 

Nabór rusza od 3 września 2018 r. Liczba miejsc ograniczona.

 

O programie

Programy rehabilitacji dzieci współfinansowane są ze środków EFS, Budżetu Państwa i środków MWOMP. Dedykowane są dla uczniów z klas I-VI Szkół Podstawowych, u których stwierdzono, bądź istnieje podejrzenie występowania wad postawy.

Rehabilitacja odbywać się będzie m.in. w formie zajęć grupowych – ćwiczenia korekcyjne (max 16 dzieci) 2 razy w tygodniu prowadzonych przez zespół wykwalifikowanych fizjoterapeutów, badań indywidualnych 3 razy w trakcie programu oraz spotkań informacyjno-szkoleniowych dla rodziców/opiekunów.

Dodatkowym komponentem jest udział w zajęciach psychologa, który będzie motywował dzieci do zachowania zdrowego trybu życia.

 

Realizacja projektów odbędzie się w 4 lokalizacjach:

 • w siedzibie MWOMP – 09-402 Płock, ul. Kolegialna 17 – zajęcia w godzinach popołudniowych, turnus 3 miesięczny od 17 września do 14 grudnia lub 5 miesięczny od 14 stycznia do 14 czerwca

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  • I turnus od 17 września 2018r. do 21 grudnia 2018r. PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW ZAKOŃCZONE
  • II turnus  od 15 stycznia 2019r. do 17 czerwca 2019r. NABÓR TRWA do 30 listopada 2018 r.
  • ​III turnus od 16 września 2019r. do 16 grudnia 2019r.
  • IV  turnus  od 15 stycznia 2020r. do 17 czerwca 2020r.
  • V turnus  od 15 września 2020r. do 15 grudnia 2020r.
 • w MWOMP Oddział w Radomiu – 26-600 Radom, ul. Rodziny Winczewskich 5 – zajęcia w godzinach popołudniowych turnus 3 miesięczny od 17 września do 14 grudnia lub 5 miesięczny od 14 stycznia do 14 czerwca

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  • I turnus od 17 września 2018r. do 21 grudnia 2018r. PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW ZAKOŃCZONE
  • II turnus  od 15 stycznia 2019r. do 17 czerwca 2019r. NABÓR TRWA do 30 listopada 2018 r.
  • ​III turnus od 16 września 2019r. do 16 grudnia 2019r.
  • IV  turnus  od 15 stycznia 2020r. do 17 czerwca 2020r.
  • V turnus  od 15 września 2020r. do 15 grudnia 2020r.
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brudzeniu Dużym, 09-414, ul. Płocka 12, turnusy 9 miesięczne od 17 września do 14 czerwca

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  • I turnus od 17 września 2018r. do 17 czerwca 2019r. PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW ZAKOŃCZONE
  • II turnus  od 16 września 2019r. do 16 czerwca 2020r. SZCZEGÓŁY WKRÓTCE
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wyszynie, 09-411 Biała, Wyszyna 2, turnusy 9 miesięczne od 17 września do 14 czerwca

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  • I turnus od 17 września 2018r. do 17 czerwca 2019r. PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW ZAKOŃCZONE
  • II turnus  od 16 września 2019r. do 16 czerwca 2020r. SZCZEGÓŁY WKRÓTCE

 

Warunkiem uczestnictwa w programie jest wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych oraz zakwalifikowanie uczestnika przez fizjoterapeutę.

 

Drogi Rodzicu!

Zapoznaj się z dokumentami już dziś:

Klauzula informacyjna [do pobrania]

Zajęcia na terenie miasta Płocka [do pobrania wzór zgłoszenia] [świadoma zgoda] [oświadczenie uczestnika]

Zajęcia na terenie miasta Radomia [do pobrania wzór zgłoszenia] [świadoma zgoda] [oświadczenie uczestnika]

Zajęcia na terenie gminy Brudzeń Duży [do pobrania wzór zgłoszenia] [świadoma zgoda] [oświadczenie uczestnika]

Zajęcia na terenie gminy Stara Biała [do pobrania wzór zgłoszenia] [świadoma zgoda] [oświadczenie uczestnika]

 

Zgłoszenia przyjmujemy:

Zajęcia w Płocku, Brudzeniu Dużym, Wyszynie

Zajęcia w Radomiu

Szczegółowe informacje pod nr tel. 24 267 84 93

Zapraszamy


 

Rehabilitacja dzieci z klas I- VI

W dniu 13 lipca 2018 r. w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych nastąpiło podpisanie 4 umów dla projektów :

1.  „Rehabilitacja dzieci z chorobą kręgosłupa z klas I – VI na terenie gminy Brudzeń Duży”

2. „Rehabilitacja dzieci z chorobą kręgosłupa z klas I – VI na terenie gminy Stara Biała”

3. „Rehabilitacja dzieci z chorobą kręgosłupa z klas I – VI na terenie miasta Płock”

4. „Rehabilitacja dzieci z chorobą kręgosłupa z klas I – VI na terenie miasta Radom”

 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Stronami umowy byli: Województwo Mazowieckie reprezentowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych reprezentowana przez Zastępcę Dyrektora ds. EFS w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych – Elżbietę Szymanik oraz Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku reprezentowany przez Dyrektor – Agnieszkę Sulkowską.

Celem głównym projektu jest poprawa stanu zdrowia dzieci w zakresie chorób kręgosłupa poprzez zwiększenie dostępności usług opieki zdrowotnej w postaci profilaktyki i rehabilitacji wad postawy. Program kierowany jest dla dzieci z chorobami kręgosłupa z klas I- VI uczęszczających do szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego. Miejscem realizacji świadczeń będzie: Szkoła Podstawowa w Brudzeniu Dużym, gmina Stara Biała, siedziba MWOMP w Płocku oraz Oddział MWOMP w Radomiu.

Projekt zakłada zmniejszenie występowania wad postawy ciała i poważnych deformacji kręgosłupa dzięki udzielonym świadczeniom oraz zwiększenie poziomu wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych oraz zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem chorób kręgosłupa.

 

Tytuł projektu: Rehabilitacja dzieci z chorobą kręgosłupa z klas I – VI na terenie gminy Brudzeń Duży”

Beneficjent: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

Całkowita wartość projektu: 292 300,00 zł

Kwota dofinansowania UE:    233 840,00 zł

Kwota dofinansowania BP:     37 999,00 zł

Działanie: 9.2 Usługi społeczne  i usługi opieki zdrowotnej

 

Tytuł projektu: Rehabilitacja dzieci z chorobą kręgosłupa z klas I – VI na terenie gminy Stara Biała”

Beneficjent: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

Całkowita wartość projektu: 292 300,00 zł

Kwota dofinansowania UE:    233 840,00 zł

Kwota dofinansowania BP:     37 999,00 zł

Działanie: 9.2 Usługi społeczne  i usługi opieki zdrowotnej

 

Tytuł projektu: Rehabilitacja dzieci z chorobą kręgosłupa z klas I – VI na terenie miasta Płock”

Beneficjent: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

Całkowita wartość projektu: 400 175,00 zł

Kwota dofinansowania UE:    320 140,00 zł

Kwota dofinansowania BP:     52 022,75 zł

Działanie: 9.2 Usługi społeczne  i usługi opieki zdrowotnej

 

Tytuł projektu: Rehabilitacja dzieci z chorobą kręgosłupa z klas I – VI na terenie miasta Radom”

Beneficjent: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

Całkowita wartość projektu: 179 800,00 zł

Kwota dofinansowania UE:    143 840,00 zł

Kwota dofinansowania BP:     23 374,00 zł

Działanie: 9.2 Usługi społeczne  i usługi opieki zdrowotnej



 

Konferencja kończąca projekt pn.: „Platforma e-usług MWOMP”

 

20 października w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy odbyła się konferencja, która zakończyła informatyzację całego Ośrodka. Współgospodarzami wydarzenia byli: Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik, przewodniczący Rady Społecznej MWOMP – Stefan Kotlewski oraz Dyrektor MWOMP – Agnieszka Sulkowska. Wśród gości byli m.in. przedstawiciele władzy miasta i powiatu, przedstawiciele podmiotów medycznych oraz rektorzy szkół wyższych. Nie zabrakło również osób wspomagających oraz wykonawcy projektu. Wszystkich przybyłym gościom serdecznie dziękujemy za udział w konferencji.

Zadanie „Platforma e-usług MWOMP” realizowane było od czerwca 2016 do września 2017. Dzięki realizacji projektu w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy wdrożony został system informatyczny umożliwiający tworzenie, archiwizowanie oraz udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej, zwłaszcza elektronicznych recept, skierowań, zleceń oraz informacji o zdarzeniach medycznych wg zasad określonych w ustawie  z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Wartość projektu to blisko 3 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wyniosło prawie 2,4 mln zł.

Rolę Inżyniera Kontraktu pełniła firma TDZ Technika dla Zdrowia Sp. z o.o., a wykonawcą całego zadania był GABOS Software Sp. z o.o.


Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku informuje:

Zakład Rehabilitacji czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1800.

Pracownia RTG czynna: poniedziałek, piątek w godzinach

800 – 1500, wtorek, środa, czwartek w godzinach 800– 1800.


 

Go to Top