Aktualności


Wzór skierowania – link

Na terenie MWOMP należy przestrzegać obowiązujących zaleceń sanitarnych:

 • osoby wchodzące na teren przychodni (uczeń/rodzic/opiekun) muszą być zaopatrzone we własne środki ochrony osobistej (maseczki lub przyłbice) oraz długopisów,
 • należy zgłosić się do przychodni nie wcześniej niż 10 minut przed wyznaczoną godziną badania
Badanie osoby do 16 roku życia:

Badanie osoby powyżej 16 roku życia:

wejście na teren przychodni tylko z jedną osobą (rodzic/opiekun)

wymagane oświadczenie do pobrania (prosimy o wypełnienie)

Zgoda na przeprowadzenie badania osoby niepełnoletniej – link

nie jest wymagana obecność rodzica/opiekuna

– wymagane oświadczenia do pobrania (prosimy o wypełnienie)

Oświadczenie osoby pełnoletniej – link

Upoważnienie do uzyskania dokumentacji – link

Jeżeli w trakcie kształcenia uczeń będzie ubiegał się o uprawnienia do kierowania pojazdami wymagane jest dodatkowo oświadczenie (prosimy o wypełnienie) – – Oświadczenie o stanie zdrowia kierowcy, które w przypadku ucznia niepełnoletniego wypełnia rodzic/opiekun (art. 78 ustawy o kierujących pojazdami) – link

Wykaz wykonujących badania uczniów na ternie Województwa Mazowieckiego w 2020 r. – LINK, LINK

Informacje dodatkowe link

Informacja do Rodziców kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich – link

 

Podstawa prawna: rozporządzenie MZ z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. 2019, poz. 1651).


Dyrektor MWOMP Pani Agnieszka Sulkowska przekazała na ręce Komendanta Grzegorza Gozdek dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach zestaw fantomów z defibrylatorem FAMILI SET LED w skład którego wchodzą:  Brayden LED, Brayden Junior, Baby Anne. Brayden LED to fantom do nauki RKO ze świetlnymi wskaźnikami prawidłowości wykonywanych ćwiczeń. Wersja z białym podświetleniem (LED white). Brayden musi posiadać wbudowane czujniki do wykrywania i analizowania skuteczności resuscytacji. Brayden Junior to zestaw do konwersji powinien pozwolić szybko przekształcić fantom Brayden osoby dorosłej w fantom przedstawiający dziecko w wieku ok. 10-12 lat, z dopasowaniem oporności klatki piersiowej. Manekin Baby Anne dzięki któremu można ćwiczyć nie tylko resuscytację krążeniowo – oddechową niemowląt ale również techniki usuwania ciała obcego z dróg oddechowych. Cieszymy się, że możemy w ten sposób przyczynić się do promocji defibrylacji i technik pierwszej pomocy przedmedycznej.W dniu 6 listopada 2020 r. Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy zorganizował konferencję online pt.: „Żyj pełnią życia bez uzależnień” w ramach realizacji zadania publicznego dotyczącego edukacji i promocji zdrowia w zakresie ograniczania następstw zdrowotnych spowodowanych stosowaniem substancji psychoaktywnych lub uzależnieniem od tych substancji. Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Komendą Miejską Policji w Płocku oraz Stowarzyszeniem Monar Poradnią Profilaktyczno – Konsultacyjną w Płocku.

Celem konferencji było podniesienie świadomości uczestników na temat szkodliwego wpływu używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież, a także zwrócenie uwagi na problem społeczny, jakim jest prowadzenie pojazdów przez kierowców pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych w kontekście bezpieczeństwa na drodze.

Prelegenci, wśród których byli psycholodzy, przedstawiciele Policji z Wydziału Prewencji
i Wydziału Ruchu Drogowego, psychoterapeuci, terapeuci uzależnień, poruszali tematy medycznych aspektów uzależnień, wpływu substancji psychoaktywnych na zachowanie uczestników ruchu drogowego, a także przedstawili zasady współpracy z placówkami oświatowo – wychowawczymi w sytuacji zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością
i demoralizacją.

Konferencja była skierowana do dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów szkolnych, lekarzy, psychologów transportu, a także osób zainteresowanych tą tematyką.

Wśród uczestników byli m.in. mł. insp. Mariusz Kryszkowski – Komendant Miejski Policji
w Płocku, Małgorzata Odnoczko – Główny Specjalista w Wydziale Polityki Społecznej
w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, przedstawiciele Urzędu Miasta Płocka oraz Starostwa Powiatowego w Płocku.

Wydarzenie było transmitowane na żywo na profilu MWOMP w serwisie społecznościowym Facebook, gdzie dostępne jest nagranie relacjonujące cały jego przebieg (LINK).

Już dziś zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z kolejnej konferencji online, na której również będzie poruszany problem stosowania substancji psychoaktywnych lub uzależnienia od tych substancji. Transmisja odbędzie się dnia 20 listopada 2020 r. Więcej informacji dostępnych będzie na stronie www.mwomp.pl oraz na profilu MWOMP w serwisie społecznościowym Facebook.

 

Agnieszka Sulkowska – p.o. Dyrektor Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku otwiera konferencję.

 

Slajd z prezentacji dr hab. Adama Tarnowskiego

 

Agnieszka Sulkowska – p.o. Dyrektor Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku oraz prelegent Artur Terebus – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Płocku.

 

Plakat promujący projekt „Żyj pełnią życia bez uzależnień”.

 


Piszą o Nas w Radomiu

Czym zajmuje się MWOMP


W dniu 29 września 2020r. Dyrektor MWOMP Pani Agnieszka Sulkowska przekazała dla Starostwa Powiatowego w Gostyninie defibrylator AED w ramach zadania „Organizowanie i udzielenie pierwszej pomocy w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki”. Urządzenie będzie służyło pracownikom Starostwa Powiatowego w Gostyninie do ratowania życia i zdrowia lokalnej społeczności. Cieszymy się, że możemy w ten sposób przyczynić się do promocji defibrylacji i technik pierwszej pomocy przedmedycznej.


W dniu 22 września i 24 września 2020r. Dyrektor MWOMP Pani Agnieszka Sulkowska przekazała dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu sprzęt medyczny w ramach zadania „Organizowanie i udzielenie pierwszej pomocy w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki”. Mamy nadzieję, iż przekazany sprzęt medyczny będzie służył zarówno do nauki, jak i do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.


MWOMP zaprasza wszystkie dzieci z chorobami kręgosłupa / wadami postawy  z klas I – VI Szkół Podstawowych z terenu województwa mazowieckiego do wzięcia udziału w bezpłatnych zajęciach rehabilitacyjnych.

O programie

Programy rehabilitacji dzieci współfinansowane są ze środków EFS, Budżetu Państwa i środków MWOMP. Dedykowane są dla uczniów z klas I-VI Szkół Podstawowych, u których stwierdzono, bądź istnieje podejrzenie występowania wad postawy.

Rehabilitacja odbywać się będzie m.in. w formie zajęć grupowych – ćwiczenia korekcyjne 2 -3 razy w tygodniu prowadzone przez zespół wykwalifikowanych fizjoterapeutów, badania indywidualne 3 razy w trakcie programu oraz spotkania informacyjno-szkoleniowe dla rodziców/opiekunów.

Dodatkowym komponentem jest udział w zajęciach psychologa, który będzie motywował dzieci do zachowania zdrowego trybu życia ponadto trening umiejętności społecznych oraz interpersonalnych.

Realizacja projektów odbędzie się w 4 lokalizacjach:

 • w siedzibie MWOMP – 09-402 Płock, ul. Kolegialna 17 – zajęcia w godzinach popołudniowych
 • I turnus –  XI 2020 – VIII 2021 
 • II turnus  VIII 2021 – V 2022 
 • ​III turnus V 2022 – II 2023 
 • IV  turnus  II 2023 – XI 2023
 • W Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gąbinie, 09-530 Gąbin, ul. Al. Jana Pawła II 16
 • I turnus rok szkolny 2020/2021 
 • II turnus rok szkolny 2021/2022 
 • III turnus rok szkolny 2022/2023 
 • W Szkole Podstawowej im. Obrońców Dobrzykowa z 1939 r, 09-530 Gąbin, ul. Obrońców Dobrzykowa 65  
 • I turnus rok szkolny 2020/2021 
 • II turnus rok szkolny 2021/2022 
 • III turnus rok szkolny 2022/2023 
 • W Szkole Podstawowej Nr 29 w Radomiu, 26-601 Radom, ul. Ceglana 14
 • I turnus rok szkolny 2019/2020 
 • II turnus  rok szkolny 2020/2021.  

Warunkiem uczestnictwa w programie jest wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych oraz zakwalifikowanie uczestnika przez fizjoterapeutę.

Drogi Rodzicu!

Zapoznaj się z dokumentami już dziś:

Zajęcia na terenie miasta Płocka (plik z dokumentami)

Zajęcia na terenie Szkoły Podstawowej w Gąbinie (plik z dokumentami)

Zajęcia na terenie Szkoły Podstawowej w Dobrzykowie (plik z dokumentami)

Zajęcia na terenie Szkoły Podstawowej Nr 29 w Radomiu (plik z dokumentami)

Zgłoszenia przyjmujemy:

Zajęcia w Płocku, Gąbinie i Dobrzykowie

Zajęcia w Radomiu

 

Szczegółowe informacje pod nr tel. 24 267 84 93 (Płock),  48 33 09 319 (Radom)

Zapraszamy


W dniu 1 sierpnia 2020r p.o. Dyrektor MWOMP Agnieszka Sulkowska gościła w radiu PŁOCK FM i mówiła o wadach postawy u dzieci. Zapraszamy do wysłuchania


MWOMP zaprasza  mieszkańców województwa mazowieckiego  do wzięcia udziału w programie polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia

O projekcie

Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia finansowany jest ze środków własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego. Dedykowany dla mieszkańców Mazowsza, którzy ukończyli 60 rok życia .

Rehabilitacja odbywać się będzie w formie zajęć indywidualnych bądź grupowych (max 4  osoby)  – 1 raz w tygodniu, prowadzona przez zespół wykwalifikowanych fizjoterapeutów.

Ponadto przewiduje się indywidualną interwencję edukacyjną i terapeutyczną.

Dodatkowym komponentem jest udział w zajęciach psychologa, który będzie motywował do zachowania zdrowego trybu życia oraz dietetyka.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Realizacja projektu w siedzibie MWOMP – 09-402 Płock, ul. Kolegialna 17

 

Szczegółowe informacje pod nr tel. 24 267 84 93

 

Zgłoszenia przyjmujemy osobiście bądź mailowo – a.kwiatkowska@mwomp.pl

Dokumenty rekrutacyjne:

 • Oświadczenie o miejscu zamieszkania i zgoda – LINK,
 • Rezygnacja z udziału – LINK.

 

Zapraszamy


Dla takich chwil warto się trudzić !


W dniu 15 kwietnia 2020 r Pani Magdalena Wrońska – Sobolewska – Kierownik Oddziału MWOMP w Warszawie została powołana do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny pracy.

Jednocześnie bardzo serdecznie dziękuję Panu Pawłowi Wyrębkowskiemu – Z-cy Dyrektora ds. medycyny pracy MWOMP w Płocku za pełnienie tej roli w latach 2010 -2019.

Przypominam również, iż Pan Paweł Wdówik – Kierownik Oddziału MWOMP w Radomiu od 2014 r pełni funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny pracy.

Życzę dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

 

„Tylko praca daje okazję odkryć nam nas samych, pokazać to, czym naprawdę jesteśmy, a nie tylko to, na co wyglądamy”.

 

Agnieszka Sulkowska – p.o. Dyrektora Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku.

p.o. Dyrektora

Agnieszka Sulkowska

pw

Z-ca Dyrektora ds. Medycyny Pracy

lek. Paweł Wyrębkowski

 

 

Kierownik Oddziału w Warszawie

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Medycyny Pracy

lek. Magdalena Sobolewska

Kierownik Oddziału w Radomiu

Konsultant Krajowy w dziedzinie Medycyny Pracy

lek. Paweł Wdówik


Mazowsze wygrało w Trybunale Konstytucyjnym!

Samorząd Województwa Mazowieckiego wygrał w Trybunale Konstytucyjnym! TK zgodził się, że zmuszanie samorządów do pokrywania strat szpitali to w istocie wyręczanie NFZ. Od wielu lat władze województwa zwracają uwagę na niedofinansowanie służby zdrowia przez NFZ i przerzucanie odpowiedzialności na samorządy. Rząd ma 18 miesięcy na zmianę niekonstytucyjnych przepisów.

więcej


Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy informuje, iż w ramach pozyskanych środków  dotacyjnych, pozyskanych w ramach umowy Nr 102/UMWM/04/2019/NW-I-I/D (ze zmianami) zawartej z Województwem Mazowieckim, na realizację zadania pod nazwą: „Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku”

więcejMazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku informuje:

Zakład Rehabilitacji czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1800.

Pracownia RTG czynna: poniedziałek, piątek w godzinach

800 – 1500, wtorek, środa, czwartek w godzinach 800– 1800.


 

Go to Top