MWOMP

W 2022 r. Zakład Fizjoterapii MWOMP realizował dwa projekty: – Program polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytym zachorowaniu na COVID-19 (z rehabilitacji skorzystało 83 osoby) – Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia (z rehabilitacji skorzystały 32 osoby) Obydwa […]

Więcej
11 stycznia 2023

Intensywny rok 2022 za nami. Jesteśmy dumni, że udało się zrealizować założone zadania. Przedstawiamy podsumowanie projektów psychologicznych, które dotyczyły promocji zdrowia psychicznego oraz profilaktyki uzależnień w kontekście uzależnień behawioralnych oraz uzależnień od substancji psychoaktywnych. Projekty były realizowane przez Oddział Płock, Warszawa, Radom. Zadania były dofinansowane ze środków z Budżetu Województwa […]

Więcej
5 stycznia 2023
23 grudnia 2022

Płock, dnia 13 grudnia 2022 r.     OGŁOSZENIE o wynikach konkursu ofert na wykonywanie świadczeń  zdrowotnych Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy SP ZOZ z siedzibą w Płocku informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych: w zakresie lekarza chirurga w siedzibie Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w […]

Więcej
13 grudnia 2022

W dniu 6 grudnia 2022r. odbyło się 12 Forum Rozwoju Mazowsza podczas którego nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie konkursu Lider Ochrony Zdrowia 2022. MWOMP otrzymało wyróżnienie w kategorii: Profilaktyka i programy zdrowotne. Na gali nasz Ośrodek reprezentowała Dyrektor MWOMP Agnieszka Sulkowska. Serdecznie dziękujemy wszystkim za głosy.

Więcej
9 grudnia 2022

Płock, dnia 9 grudnia 2022 r.   OGŁOSZENIE o wynikach konkursu ofert na wykonywanie świadczeń  zdrowotnych Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy SP ZOZ z siedzibą w Płocku informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:  w zakresie lekarza okulisty w siedzibie Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w […]

Więcej
9 grudnia 2022

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy SP ZOZ z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17 działając w oparciu o art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z  2022 r., poz. 633 ze zm.) oraz art. 140 – 141, 146 ust. 1, […]

Więcej
28 listopada 2022
Skip to content