MWOMP

Płock, dnia 8 kwietnia 2021 r. OFERTA PRACY Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17 zatrudni osobę na stanowisko: Inspektora ds. inwestycyjnych Miejsce świadczenia pracy: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku, ul. Kolegialna 17. Wymagania: wykształcenie: wyższe techniczne, doświadczenie zawodowe w budownictwie, podstawowa znajomość […]

KONKURS OFERT – OGŁOSZENIE  z dnia   8 marca 2021 roku Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17 działając w oparciu o art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z  2020 r., poz. 295 ze zm.) […]

OFERTA PRACY Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17 zatrudni osobę na stanowisko: Lekarza psychiatry Miejsce świadczenia pracy: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku, ul. Kolegialna 17. Wymagania: wykształcenie: wyższe medyczne / z tytułem lekarza, specjalizacja z zakresu psychiatrii, podstawowa znajomość obsługi komputera. Mazowiecki […]

Płock, dnia 18 lutego 2021 r OFERTA PRACY Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17 zatrudni osobę na stanowisko: Lekarza okulisty Miejsce świadczenia pracy: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku, ul. Kolegialna 17. Wymagania: wykształcenie: wyższe medyczne / z tytułem lekarza, specjalizacja z zakresu […]

Płock, dnia 18 grudnia 2020 r. OGŁOSZENIE o wynikach konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wybrano następujące oferty:   w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych przez lekarza psychiatrę w Oddziale Mazowieckiego […]

Skip to content