MWOMP

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy SPZOZ z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17 działając w oparciu o art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z  2024 r., poz. 799) oraz art. 140 – 141, 146 ust. 1, 147-148 ust. 1, […]

Płock, dnia 30 kwietnia 2024 r.    OGŁOSZENIE o wynikach konkursu ofert na wykonywanie świadczeń  zdrowotnych Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy SPZOZ z siedzibą w Płocku informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: lekarza neurologa w siedzibie Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy SPZOZ w […]

Płock, dnia 15 kwietnia 2024 r. OFERTA PRACY Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku zatrudni osobę na stanowisko Pielęgniarka Miejsce świadczenia pracy: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy SP ZOZ Kolegialna 17 w Płocku Wymagania: wykształcenie: średnie lub wyższe medyczne w zakresie pielęgniarstwa, uprawnienia do wykonywania badań EKG, podstawowa […]

Płock, dnia 15 kwietnia 2024 r. OFERTA PRACY Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku zatrudni osobę na stanowisko Psycholog Miejsce świadczenia pracy: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy SP ZOZ Kolegialna 17 w Płocku Wymagania: Wykształcenie wyższe psychologiczne, Studia podyplomowe z zakresu psychologii transportu. Dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień […]

Płock, dnia 15 kwietnia 2024 r. OFERTA PRACY Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku zatrudni osobę na stanowisko Lekarz okulista Miejsce świadczenia pracy: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku SP ZOZ Kolegialna 17 w Płocku Wymagania: wykształcenie wyższe medyczne, specjalizacja z zakresu okulistyki (II stopień lub tytuł […]

Płock, dnia 11 kwietnia 2024 r.    OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ PIELĘGNIARKĘ – DOTYCZY OGŁOSZENIA Z DNIA 19 MARCA 2024 R.   Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy SPZOZ z siedzibą w Płocku informuje o unieważnieniu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę. Postępowanie […]

 KONKURS OFERT – OGŁOSZENIE  z dnia  10 kwietnia 2024 roku Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy SPZOZ z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17 działając w oparciu o art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z  2023 r., poz. 991 ze […]

KONKURS OFERT – OGŁOSZENIE  z dnia  19 marca 2024 roku Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy SPZOZ z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17 działając w oparciu o art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z  2023 r., poz. 991 ze […]

Skip to content