MWOMP

Badania Uczniów w MWOMP

Wykonywanie badań lekarskich osobie małoletniej, która nie ukończyła 16 lat, odbywa się w MWOMP w obecności rodzica lub opiekuna.

Osoby, które nie ukończyły 16 lat, muszą posiadać pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego na przeprowadzenie badania i udzielenie innych świadczeń zdrowotnych. Zgoda winna być wyrażona w obecności pracownika MWOMP, po identyfikacji osoby składającej odpowiednie oświadczenie w tym zakresie.

Poniżej do pobrania ww. oświadczenie.

Termin badania lekarskiego wyznaczony zostanie podczas rejestracji telefonicznej.

Badania (po wcześniejszej rejestracji)  wykonywane są w następujących Ośrodkach:

 

MWOMP Płock, ul. Kolegialna 17

Rejestracja telefoniczna

– tel. 24 267 84 60 w godzinach od 800 do 1500

 

MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 25

Rejestracja telefoniczna

– tel. 22 560 00 70 w godzinach od 730 do 1430 lub tel. 22 560 00 56 w godzinach od 800 do 1100

 

MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu, ul. Rodziny Winczewskich 5

Rejestracja telefoniczna

– tel. 48 330 93 11 w godzinach od 800 do 1500

 

Dokumenty do pobrania:

1. oświadczenie pacjenta

 

Wzór skierowania do pobrania

Podstawa prawna

Informacja dla Rodziców:

 

– kandydatów do szkół ponadpodstawowych (w tym kandydatów do szkół o profilu kolejowym) lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa mazowieckiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia

i/lub

– kandydatów do szkoły ponadpodstawowej (w tym kandydatów do szkół o profilu kolejowym) lub uczniów szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jednolity (Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.), przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub realizującej przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w ramach dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jednolity (Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) – link

Skip to content