MWOMP

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy współpracuje z  Narodowym Instytutem Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. dr hab. med. Eleonory Reicher przy realizacji projektu pt. „Program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji” nr POWR. 05.01.00-00-0025/19, w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach […]

Rok 2021r. obfitował w wiele projektów dofinansowanych ze środków z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy realizował projekty na terenie całego województwa mazowieckiego. Odbyły się dwie konferencje dotyczące promocji zdrowia psychicznego oraz edukacji i promocji zdrowia w zakresie ograniczania następstw zdrowotnych spowodowanych stosowaniem substancji psychoaktywnych lub uzależnieniem […]

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy realizuje zadanie publiczne Województwa Mazowieckiego pn. „Żyj pełnią życia bez uzależnień 2”. Jest to druga edycja projektu dotyczącego edukacji i promocji zdrowia w zakresie ograniczania następstw zdrowotnych spowodowanych stosowaniem substancji psychoaktywnych lub uzależnieniem od tych substancji. Projekt skierowany jest do następujących grup odbiorców: kierowców, którzy […]

    MWOMP zaprasza  do wzięcia udziału w „Programie polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytym zachorowaniu na COVID-19” na 2021, którego głównym celem jest uzyskanie poprawy w każdym z obszarów, dla których w wykonanych testach wykryto zaburzenia funkcjonalne negatywnie wpływające na obszar aktywności uczestników programu u co najmniej 70% […]

„Zdrowie zaczyna się w głowie” to projekt finansowany z środków z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego dotyczącego promocji zdrowia psychicznego w 2021r, którego celem jest:   Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Mazowsza na temat zdrowia psychicznego poprzez kształtowanie właściwych postaw społecznych, Edukacja zdrowotna i propagowanie […]

MWOMP zaprasza  do wzięcia udziału w programie polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII – VIII z województwa mazowieckiego. Szczegółowy zakres szkolenia : Podstawowe wiadomości z zakresu pierwszej pomocy : definicja i zakres pierwszej pomocy, obowiązek udzielenia pierwszej pomocy, podstawowa wiedza z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, […]

„Wsparcie psychoedukacyjne dla personelu medycznego, w związku z wystąpieniem stanu epidemii”  to zadanie finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, adresowane do personelu medycznego podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego. Celem działania jest zapewnienie pracownikom medycznym dostępu do wykwalifikowanej kadry specjalistów w celu lepszego zrozumienia własnego stanu zdrowia psychicznego oraz pomocy w […]

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w partnerstwie z Komendą Miejską Policji w Płocku oraz Stowarzyszeniem MONAR realizuje projekt pn. „Żyj pełnią życia bez uzależnień”, finansowany ze środków własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego Program dedykowany jest dla trzech grup odbiorców: Uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu miasta Płocka, Radomia oraz powiatu płockiego […]

Skip to content