MWOMP

„Świadomy Rodzic” to projekt finansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach zadania „Edukacja zdrowotne i promocja zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży na lata 2023- 2024”,którego celem jest: Podniesienie poziomu wiedzy rodziców/opiekunów na temat ich roli w procesie psychorozwoju dzieci. Zwiększenie świadomości dotyczącej potencjalnych zaburzeń psychicznych, a także możliwych […]

Mental Care to zadanie publiczne z zakresu edukacji zdrowotnej i wsparcia w kryzysie osób dorosłych w latach 2023-2024. Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.   Cel: Podniesienie wiedzy i świadomości w grupie osób narażonych na czynniki psychospołeczne: zwiększenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych, zwiększenie wiedzy […]

  „Ogarniam stres” to projekt finansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach zadania „Edukacja zdrowotne i promocja zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży na lata 2023- 2024”,którego celem jest: Zwiększenie świadomości oraz wiedzy na temat stresu. (Jak stres wpływa na ciało i umysł? Jak sobie radzić ze stresem?). Wzrost […]

„Edukacja zdrowotna dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów w zakresie profilaktyki uzależnień i zapobiegania skutkom zdrowotnym wynikającym z uzależnień” to projekt finansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach zadania publicznego Województwa Mazowieckiego z zakresu edukacji zdrowotnej dotyczącej przeciwdziałania i wczesnego rozpoznawania uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych […]

„Odł@cz się” to projekt finansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach zadania „Ochrona i promocja zdrowia psychicznego dotycząca psychoedukacji dzieci, młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych”, którego celem jest: Podniesienie wiedzy i świadomości uzależnień behawioralnych u dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego: wskazanie szkodliwości takich […]

„Emocje są OK” to projekt finansowany z środków z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach zadania „Ochrona i promocja zdrowia psychicznego dotycząca psychoedukacji dzieci i młodzieży”, którego celem jest: Wzrost świadomości na temat zdrowia psychicznego, pokazania, że wszystkie emocje są tak samo ważne i nie warto ich dzielić na dobre i złe, […]

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy realizuje zadanie publiczne Województwa Mazowieckiego pn. „Żyj pełnią życia bez uzależnień 3”. Jest to trzecia edycja projektu dotyczącego edukacji i promocji zdrowia w zakresie ograniczania następstw zdrowotnych spowodowanych stosowaniem substancji psychoaktywnych lub uzależnieniem od tych substancji. Projekt skierowany jest do następujących grup odbiorców: -kierowców, którzy […]

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy współpracuje z  Narodowym Instytutem Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. dr hab. med. Eleonory Reicher przy realizacji projektu pt. „Program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji” nr POWR. 05.01.00-00-0025/19, w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach […]

Skip to content