MWOMP

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w partnerstwie z Komendą Miejską Policji w Płocku oraz Stowarzyszeniem MONAR realizuje projekt pn. „Żyj pełnią życia bez uzależnień”, finansowany ze środków własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego Program dedykowany jest dla trzech grup odbiorców: Uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu miasta Płocka, Radomia oraz powiatu płockiego […]

O programie Programy rehabilitacji dzieci współfinansowane są ze środków EFS, Budżetu Państwa i środków MWOMP. Dedykowane są dla uczniów z klas I-VI Szkół Podstawowych, u których stwierdzono, bądź istnieje podejrzenie występowania wad postawy. Rehabilitacja odbywać się będzie m.in. w formie zajęć grupowych – ćwiczenia korekcyjne 2 -3 razy w tygodniu […]

O projekcie Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia finansowany jest ze środków własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego. Dedykowany dla mieszkańców Mazowsza, którzy ukończyli 60 rok życia . Rehabilitacja odbywać się będzie w formie zajęć indywidualnych bądź grupowych (max 4  osoby)  – 1 raz w […]

Skip to content