MWOMP

„Edukacja zdrowotna dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów w zakresie profilaktyki uzależnień i zapobiegania skutkom zdrowotnym wynikającym z uzależnień” to projekt finansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach zadania publicznego Województwa Mazowieckiego z zakresu edukacji zdrowotnej dotyczącej przeciwdziałania i wczesnego rozpoznawania uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych […]

„Odł@cz się” to projekt finansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach zadania „Ochrona i promocja zdrowia psychicznego dotycząca psychoedukacji dzieci, młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych”, którego celem jest: Podniesienie wiedzy i świadomości uzależnień behawioralnych u dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego: wskazanie szkodliwości takich […]

„Emocje są OK” to projekt finansowany z środków z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach zadania „Ochrona i promocja zdrowia psychicznego dotycząca psychoedukacji dzieci i młodzieży”, którego celem jest: Wzrost świadomości na temat zdrowia psychicznego, pokazania, że wszystkie emocje są tak samo ważne i nie warto ich dzielić na dobre i złe, […]

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy realizuje zadanie publiczne Województwa Mazowieckiego pn. „Żyj pełnią życia bez uzależnień 3”. Jest to trzecia edycja projektu dotyczącego edukacji i promocji zdrowia w zakresie ograniczania następstw zdrowotnych spowodowanych stosowaniem substancji psychoaktywnych lub uzależnieniem od tych substancji. Projekt skierowany jest do następujących grup odbiorców: -kierowców, którzy […]

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy współpracuje z  Narodowym Instytutem Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. dr hab. med. Eleonory Reicher przy realizacji projektu pt. „Program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji” nr POWR. 05.01.00-00-0025/19, w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach […]

Rok 2021r. obfitował w wiele projektów dofinansowanych ze środków z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy realizował projekty na terenie całego województwa mazowieckiego. Odbyły się dwie konferencje dotyczące promocji zdrowia psychicznego oraz edukacji i promocji zdrowia w zakresie ograniczania następstw zdrowotnych spowodowanych stosowaniem substancji psychoaktywnych lub uzależnieniem […]

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy realizuje zadanie publiczne Województwa Mazowieckiego pn. „Żyj pełnią życia bez uzależnień 2”. Jest to druga edycja projektu dotyczącego edukacji i promocji zdrowia w zakresie ograniczania następstw zdrowotnych spowodowanych stosowaniem substancji psychoaktywnych lub uzależnieniem od tych substancji. Projekt skierowany jest do następujących grup odbiorców: kierowców, którzy […]

    MWOMP zaprasza  do wzięcia udziału w „Programie polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytym zachorowaniu na COVID-19” na 2021, którego głównym celem jest uzyskanie poprawy w każdym z obszarów, dla których w wykonanych testach wykryto zaburzenia funkcjonalne negatywnie wpływające na obszar aktywności uczestników programu u co najmniej 70% […]

Skip to content