MWOMP

Świadomy Rodzic

„Świadomy Rodzic” to projekt finansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach zadania „Edukacja zdrowotne i promocja zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży na lata 2023- 2024”,którego celem jest:

 • Podniesienie poziomu wiedzy rodziców/opiekunów na temat ich roli w procesie psychorozwoju dzieci.
 • Zwiększenie świadomości dotyczącej potencjalnych zaburzeń psychicznych, a także możliwych problemów dotyczących relacji rodzic/opiekun – dziecko, występujących w poszczególnych okresach rozwoju dziecka.
 • Wskazanie adekwatnych sposobów reagowania na występujące problemy, a także form przeciwdziałania i radzenia sobie z zaistniałymi już konsekwencjami tych problemów.
 • Rozwijanie umiejętności i kompetencji rodzicielskich.
 • Poprawa komunikacji i poziomu radzenia sobie w sytuacjach trudnych w codziennym funkcjonowaniu relacji rodzic – dziecko.

 

W ramach zadania MWOMP przeprowadzi:

 1. Spotkania indywidualne dla rodziców/opiekunów. [druk zgłoszenia]
 2. Spotkanie grupowe dla rodziców/opiekunów w szkołach, a także stacjonarnie w siedzibach MWOMP.
 3. Przygotowanie krótkiego filmu psychoedukacyjnego.

 

Partnerzy projektu:

 • Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wł. Jagiełły w Płocku
 • Szkoła Podstawowa w Siecieniu
 • Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Płocku
 • Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Skaryszewie
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

 

Spotkania indywidualne odbywać się będą w:

 • Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Płocku ul. Kolegialna 17; 09-402 Płock
 • Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Płocku O/Radom ul. Rodziny Winczewskich 5; 26-600 Radom
 • Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Płocku O/Warszawa Al. Wojska Polskiego 25; 01-515 Warszawa

 

Zgłoszenia do udziału w projekcie [druk zgłoszenia] należy przesyłać na adres: w.switkiewicz@mwomp.pl tel. 24 267 84 98

Skip to content