MWOMP

O MWOMP

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy jest jednostką służby medycyny pracy, prowadzoną w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Podmiotem tworzącym MWOMP jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Siedziba Ośrodka:

Płock, ul. Kolegialna 17

Oddziały:

• Warszawa, Al. Wojska Polskiego 25

• Radom, ul. Rodziny Winczewskich 5

NIP 774-15-46-233; REGON 000301569; KRS 0000139991;
Nr Księgi Rejestrowej Wojewody 0000 0000 7172

Skip to content