MWOMP

System Zarządzania Jakością

Z satysfakcją informujemy, iż w wyniku auditu re-certyfikacyjnego przeprowadzonego przez  Pomorskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o., Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, na kolejne trzy lata, uzyskał Certyfikat potwierdzający, iż ustanowiony w placówce System Zarządzania Jakością w zakresie:

  • orzecznictwo w zakresie chorób zawodowych i patologii zawodowej,
  • udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ochrony zdrowia pracujących,
  • ambulatoryjna specjalistyka medyczna,
  • rehabilitacja lecznicza,
  • nadzór nad działalnością podstawowych jednostek służby medycyny pracy,
  • prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy,
  • realizacja zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, odpowiada wymaganiom określonym w międzynarodowej normie ISO 9001:2015.

Certyfikat stanowi potwierdzenie wysokiej oceny sposobu funkcjonowania placówki, podejmowanych działań pro jakościowych oraz orientacji na klienta.

Skip to content