MWOMP

System Zarządzania Jakością

Z satysfakcją informujemy, iż w wyniku auditu re-certyfikacyjnego przeprowadzonego przez DEKRA Certification Sp. z o.o., Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, na kolejne trzy lata, uzyskał Certyfikat potwierdzający, iż ustanowiony w placówce System Zarządzania Jakością w zakresie:

– orzecznictwo w zakresie chorób zawodowych i patologii zawodowej,

– udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ochrony zdrowia pracujących,

– ambulatoryjna specjalistyka medyczna,

– rehabilitacja lecznicza,

– nadzór nad działalnością podstawowych jednostek służby medycyny pracy,

– prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy,

– realizacja zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia,

odpowiada wymaganiom określonym w międzynarodowej normie ISO 9001:2008.

Certyfikat stanowi potwierdzenie wysokiej oceny sposobu funkcjonowania placówki, podejmowanych działań pro jakościowych oraz orientacji na klienta.

Skip to content