MWOMP

Osoby zarządzające

Agnieszka Sulkowska

 • p.o. Dyrektor Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy SP ZOZ z siedzibą w Płocku, Oddział w Warszawie i Radomiu.
 • Laureat V edycji programu „Doktorat Wdrożeniowy” Ministerstwa Edukacji i Nauki
 • Doktorant  – Szkoła Doktorska, Nauki o Zarządzaniu i Jakości, Dziedzina Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska
 • Wykształcenie wyższe, 27 lat doświadczenia zawodowego, w tym doświadczenie w realizacji projektów UE współfinansowanych z EFRR oraz EFS. Odpowiedzialna za prawidłowe realizowanie projektu zgodnie z umową o dofinansowanie, podejmowanie wszystkich kluczowych decyzji i zobowiązań w obszarze merytorycznym, finansowym i personalnym, upoważnianie pozostałych osób do realizacji określonych zadań
 • Nauczyciel Akademicki  – Politechnika Warszawska
 • Absolwent PW, UW, UMK, SGH
 • Członek rad nadzorczych i społecznych w podmiotach medycznych.

Paweł Wyrębkowski

Z-ca Dyrektora ds. medycyny pracy, wykształcenie medyczne – lekarz, specjalista medycyny pracy. W latach 2010 – 2019 konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny pracy dla obszaru województwa mazowieckiego.

Absolwent Szkoły Zdrowia Publicznego Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. 36 lat doświadczenia zawodowego.


Beata Rakowska

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Główny Księgowy

Magister ekonomii, specjalność zarządzanie finansami i rachunkowość. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia podyplomowe „Rachunkowość zarządcza i controlling” w Szkole Głównej Handlowej. Posiada Certyfikat Księgowy. Doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych z Funduszy Europejskich oraz dotacji z funduszy samorządowych. 19 lat doświadczenia zawodowego.


Anna Derlukiewicz

 • Z-ca Dyrektora Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy SP ZOZ ds. Administracyjno- Eksploatacyjnych,
 • Wykształcenie wyższe, 24 lata doświadczenia zawodowego, w tym doświadczenie w gospodarce nieruchomościami, sprawach kadrowych, inwestycyjnych, zamówień publicznych.
 • Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Collegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie (MBA)
 • Członek rady nadzorczej oraz rady społecznej w podmiotach leczniczych

Magdalena Sobolewska

Kierownik Oddziału MWOMP w Warszawie, wykształcenie medyczne – lekarz chorób wewnętrznych, specjalista medycyny pracy. 32 lata doświadczenia zawodowego.

Od 2020 roku konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny pracy dla obszaru województwa mazowieckiego. Zaangażowana w organizację i kształcenie podyplomowe w zakresie medycyny pracy, współautor programu specjalizacji w dziedzinie medycyny pracy. Od wielu lat w zarządzie Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy.


Paweł Wdówik

Kierownik Oddziału MWOMP w Radomiu, wykształcenie medyczne – lekarz, specjalista medycyny pracy, ekspert w zakresie ochrony zdrowia pracujących i medycyny pracy. Od 2014r. konsultant krajowy w dziedzinie medycyny pracy. Członek Rady do spraw Zdrowia Publicznego i Rady Sanitarno-Epidemiologicznej XII kadencji. Zaangażowany w tworzenie nowoczesnego systemu służby medycyny  pracy i opieki profilaktycznej nad pracownikami a także zasad orzecznictwa chorób zawodowych. Autor i współautor 6 publikacji i 4 rozdziałów w książkach. Współautor zasad orzekania o niepełnosprawności i kryteriów orzeczniczych w opiece profilaktycznej nad pracownikami. Zaangażowany w organizację i prowadzenie kształcenia podyplomowego w zakresie medycyny pracy, współautor programów specjalizacji w dziedzinie medycyny pracy. Członek wielu grup eksperckich w zakresie zdrowia pracujących, badań profilaktycznych i chorób zawodowych.  Aktywny członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy. Od 2008 r. członek Zarządu Głównego PTMP, w  latach 2012–2017 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego PTMP, w latach 2017-2022r. Pierwszego Zastępcy Prezesa Zarządu Głównego PTMP, od 2022r. ponownie wiceprezesa ZG PTMP, kieruje także Oddziałem Warszawskim Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy.

Skip to content