MWOMP

Osoby zarządzające

Agnieszka Sulkowska

p.o. Dyrektor MWOMP w Płocku, wykształcenie wyższe, 24 lata doświadczenia zawodowego, w tym doświadczenie w realizacji projektów UE współfinansowanych z EFRR oraz EFS.


Paweł Wyrębkowski

Z-ca Dyrektora ds. Medycyny Pracy, wykształcenie medyczne, specjalista w dziedzinie medycyny pracy. W latach 2010-2019 konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny pracy. 33 lata doświadczenia zawodowego.


Beata Rakowska

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych, Główny Księgowy, wykształcenie wyższe, doświadczenie w pozyskiwaniu Funduszy Unijnych i rozliczaniu projektów. 16 lat doświadczenia zawodowego.


Anna Derlukiewicz

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno- Eksploatacyjnych, wykształcenie wyższe, 21 lat doświadczenia zawodowego, w tym doświadczenie w gospodarce nieruchomościami, sprawach kadrowych.


Magdalena Sobolewska

Kierownik Oddziału MWMOP w Warszawie, wykształcenie medyczne, specjalista w dziedzinie medycyny pracy, lekarz chorób wewnętrznych. 30 lat doświadczenia zawodowego. Od 2020r. konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny pracy.


Paweł Wdówik

Kierownik Oddziału MWOMP w Radomiu, wykształcenie medyczne, specjalista w dziedzinie medycyny pracy. Od 2014r. konsultant krajowy w dziedzinie medycyny pracy. 24 lata doświadczenia zawodowego.

Skip to content