MWOMP

W dniu 24.08.2021 r. w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy z siedzibą  w Płocku  została podpisana umowa dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie drenażu i odwodnienia budynku przychodni przy ul. Kolegialnej 17 w Płocku”. Przedmiotem umowy jest wykonanie wewnętrznej izolacji ścian i podłogi w piwnicy budynku MWOMP przy ul. Kolegialnej 17 […]

Więcej
24 sierpnia 2021

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy informuje, iż w ramach środków  dotacyjnych, pozyskanych w ramach umowy Nr W/UMWM-UU/UM/NW/733/2021 (ze zmianami) zawartej z Województwem Mazowieckim, na realizację zadania pod nazwą: „Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku” dokonał zakupu następującego sprzętu:                 dla potrzeb MWOMP Płock: Audiometr impedancyjny […]

Więcej
20 sierpnia 2021

W dniu 17.11.2020 r. Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy odebrał w ramach podpisanej umowy Nr 34/A/2020/W z dnia 29 czerwca 2020 r. wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 30.09.2020 r. od Wykonawcy Projektygotowe.pl Spółka Architektoniczna Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zabłocie 37, 30-701 Kraków, dokumentację w postaci […]

Więcej
18 grudnia 2020

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy informuje, iż w ramach pozyskanych środków  dotacyjnych, pozyskanych w ramach umowy Nr 102/UMWM/04/2019/NW-I-I/D (ze zmianami) zawartej z Województwem Mazowieckim, na realizację zadania pod nazwą: „Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku” dokonał zakupu następującego sprzętu: dla potrzeb MWOMP – Płock 1.Rinopharyngoskop […]

Więcej
19 sierpnia 2020

3 lipca 2020r. w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Płocku odbyło się uroczyste podpisanie 3 umów na realizację projektów dotyczących dostępności opieki zdrowotnej w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik , wicemarszałek Wiesław Raboszuk  oraz p.o. dyrektora Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka […]

Więcej
3 lipca 2020

Tytuł projektu: „Zdrowy kręgosłup z MWOMP w Płocku O/Radom” Beneficjent: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Całkowita wartość projektu: 376 350,00 zł Kwota dofinansowania UE: 301 080,00 zł Kwota dofinansowania BP: 48 925,50 zł Działanie: 9.2 Usługi społeczne  i usługi opieki zdrowotnej

Więcej
28 czerwca 2019

W dniu 13 lipca 2018 r. w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych nastąpiło podpisanie 4 umów dla projektów : 1.  „Rehabilitacja dzieci z chorobą kręgosłupa z klas I – VI na terenie gminy Brudzeń Duży” 2. „Rehabilitacja dzieci z chorobą kręgosłupa z klas I – VI na terenie gminy Stara Biała” 3. […]

Więcej
13 lipca 2018

30 maja br. w MWOMP Oddział w Radomiu odbyło się uroczyste zakończenie inwestycji pn.: „Adaptacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5”. Współgospodarzami uroczystości byli Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Przewodniczący Rady Społecznej MWOMP Stefan Kotlewski.Celem głównym inwestycji była adaptacja […]

Więcej
30 maja 2018
Skip to content