MWOMP

Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie – etap I dokumentacja

logo mazowsze serce polski

W dniu 31 sierpnia 2023 r. zakończono zadanie inwestycyjne zrealizowane z dotacji Województwa Mazowieckiego i środków własnych Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku. Zadanie wieloletnie, którego etap I polegał na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz doradztwo techniczne i weryfikacja opracowanej dokumentacji.

Zadanie jest współfinansowane przez Województwo Mazowieckie w ramach podpisanej umowy dotacyjnej Nr W/UMWM-UU/UM/NW/456/2020 z dnia 27 marca 2020 roku ze zm. na kwotę 215 876,64 zł zostało zrealizowane w latach 2020 ÷ 2023 w następujących transzach:

  • 36 745,00 zł (słownie złotych: trzydzieści sześć tysięcy siedemset czterdzieści pięć 00/100) zrealizowana w 2020 roku – wykonanie koncepcji.
  • Wykonanie dokumentacji-projektowo-kosztorysowej w latach 2021-2023:
    • 2 520,00 zł w roku 2021;
    • 109 510,69 zł w roku 2022;
    • 67 100,95 zł w roku 2023.

W ramach zadania wykonawca był zobowiązany do wykonania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę dla modernizacji Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Warszawie polegającej na budowie łącznika pomiędzy istniejącymi budynkami, przebudową budynku A i budynku, istniejącej infrastruktury, zmianą zagospodarowania terenu oraz remoncie budynku gospodarczo-garażowego zlokalizowanych w Warszawie przy Al. Wojska Polskiego 25.

Skip to content