MWOMP

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy SPZOZ w Płocku informuje, iż dokonał zakupu nowego Audiometru klinicznego Interacoustics AC40 wraz z wyposażeniem. Wartość całego zestawu wyniosła 74 244,15 zł brutto. Audiometr będzie wykorzystywany w poradni otorynolaryngologicznej. Zakup został zrealizowany ze środków własnych MWOMP.

Więcej
5 lipca 2024

Zakończyła się realizacja projektu “E-zdrowie dla Mazowsza 2”. W ramach tego zadania został przekazany dla MWOMP sprzęt komputerowy, tj. serwery z licencjami, komputery, niezbędne licencje i oprogramowania oraz system do podpisu biometrycznego. Całkowita wartość przekazanego sprzętu to  6 467 055,84 zł. Projekt “E-zdrowie dla Mazowsza 2” współfinansowany był ze środków […]

Więcej
28 czerwca 2024

Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie – etap II. Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku informuje, iż otrzymał dotację na realizację zadania pn. „Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie – etap II.” Zadanie jest współfinansowane przez Województwo Mazowieckie w ramach podpisanej umowy dotacyjnej Nr W/UMWM-UU/UM/NW/1652/2024 […]

Więcej
24 maja 2024

W dniu 31 sierpnia 2023 r. zakończono zadanie inwestycyjne zrealizowane z dotacji Województwa Mazowieckiego i środków własnych Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku. Zadanie wieloletnie, którego etap I polegał na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz doradztwo techniczne i weryfikacja opracowanej dokumentacji. Zadanie jest współfinansowane przez Województwo Mazowieckie w ramach […]

Więcej
31 sierpnia 2023

Inwestycja współfinansowana i zrealizowana w latach 2022-2023 w ramach we współpracy z Województwem Mazowieckim na podstawie Porozumienia Nr W/UMWM-UU/POR/PE/638/2022 zawartego pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Płocku. Wartość dofinansowania to kwota 200 000,00 zł W ramach zadani wykonano wszystkie czynności niezbędno do budowy zbiornika retencyjnego podziemnego […]

Więcej
21 sierpnia 2022

W dniu 18.03.2022 roku  ukończono realizację zadania polegającego na wykonaniu drenażu wokół budynku wraz pompownią i zasilaniem oraz odwodnienia pomieszczeń poziomu ” w systemie „białej wanny” pomieszczeń poziomu „-1” przychodni Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku. Inwestycja była współfinansowana przez Województwo Mazowieckie w ramach podpisanej umowy dotacyjnej Nr W/UMWM-UU/UM/NW/4811/2021 […]

Więcej
18 marca 2022

W dniu 24.08.2021 r. w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy z siedzibą  w Płocku  została podpisana umowa dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie drenażu i odwodnienia budynku przychodni przy ul. Kolegialnej 17 w Płocku”. Przedmiotem umowy jest wykonanie wewnętrznej izolacji ścian i podłogi w piwnicy budynku MWOMP przy ul. Kolegialnej 17 […]

Więcej
24 sierpnia 2021

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy informuje, iż w ramach środków  dotacyjnych, pozyskanych w ramach umowy Nr W/UMWM-UU/UM/NW/733/2021 (ze zmianami) zawartej z Województwem Mazowieckim, na realizację zadania pod nazwą: „Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku” dokonał zakupu następującego sprzętu:                 dla potrzeb MWOMP Płock: Audiometr impedancyjny […]

Więcej
20 sierpnia 2021
Skip to content