MWOMP

W dniu 17.11.2020 r. Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy odebrał w ramach podpisanej umowy Nr 34/A/2020/W z dnia 29 czerwca 2020 r. wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 30.09.2020 r. od Wykonawcy Projektygotowe.pl Spółka Architektoniczna Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zabłocie 37, 30-701 Kraków, dokumentację w postaci […]

Więcej
18 grudnia 2020

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy informuje, iż w ramach pozyskanych środków  dotacyjnych, pozyskanych w ramach umowy Nr 102/UMWM/04/2019/NW-I-I/D (ze zmianami) zawartej z Województwem Mazowieckim, na realizację zadania pod nazwą: „Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku” dokonał zakupu następującego sprzętu: dla potrzeb MWOMP – Płock 1.Rinopharyngoskop […]

Więcej
19 sierpnia 2020

3 lipca 2020r. w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Płocku odbyło się uroczyste podpisanie 3 umów na realizację projektów dotyczących dostępności opieki zdrowotnej w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik , wicemarszałek Wiesław Raboszuk  oraz p.o. dyrektora Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka […]

Więcej
3 lipca 2020

28 czerwca 2019r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizację projektu dotyczącego dostępności opieki zdrowotnej w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek Rafał Rajkowski oraz p.o. dyrektora Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Agnieszka Sulkowska.  Szybka diagnoza wad kręgosłupa u dzieci i zajęcia z […]

Więcej
28 czerwca 2019

W dniu 13 lipca 2018 r. w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych nastąpiło podpisanie 4 umów dla projektów : 1.  „Rehabilitacja dzieci z chorobą kręgosłupa z klas I – VI na terenie gminy Brudzeń Duży” 2. „Rehabilitacja dzieci z chorobą kręgosłupa z klas I – VI na terenie gminy Stara Biała” 3. […]

Więcej
13 lipca 2018

30 maja br. w MWOMP Oddział w Radomiu odbyło się uroczyste zakończenie inwestycji pn.: „Adaptacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5”. Współgospodarzami uroczystości byli Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Przewodniczący Rady Społecznej MWOMP Stefan Kotlewski.Celem głównym inwestycji była adaptacja […]

Więcej
30 maja 2018

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy zakończył realizację zadania pn.: „Termomodernizacja Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5”współfinansowaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 211.297,00 zł”, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz przez MWOMP.

Więcej
29 stycznia 2018

3 czerwca 2016 r. w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych nastąpiło uroczyste podpisanie umowy dotacyjnej projektu „Platforma e-usług MWOMP” realizowanego w ramach Priorytetu II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działania 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Stronami umowy byli: Województwo […]

Więcej
3 czerwca 2016
Skip to content