MWOMP

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy zakończył realizację zadania pn.: „Termomodernizacja Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5”współfinansowaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 211.297,00 zł”, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz przez MWOMP.

Więcej
29 stycznia 2018

3 czerwca 2016 r. w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych nastąpiło uroczyste podpisanie umowy dotacyjnej projektu „Platforma e-usług MWOMP” realizowanego w ramach Priorytetu II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działania 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Stronami umowy byli: Województwo […]

Więcej
3 czerwca 2016
Skip to content