MWOMP

Wykonanie drenażu i odwodnieni budynku przychodni przy ul. Kolegialnej 17 w Płocku – etap II

W dniu 18.03.2022 roku  ukończono realizację zadania polegającego na wykonaniu drenażu wokół budynku wraz pompownią i zasilaniem oraz odwodnienia pomieszczeń poziomu ” w systemie „białej wanny” pomieszczeń poziomu „-1” przychodni Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku.

Inwestycja była współfinansowana przez Województwo Mazowieckie
w ramach podpisanej umowy dotacyjnej Nr W/UMWM-UU/UM/NW/4811/2021 z dnia 22 lipca 2021 roku ze zm. Zadanie zostało zrealizowane w latach 2021 ÷ 2022. Kwota dofinansowania to 1 344 000,00 zł.

Skip to content