MWOMP

Wykaz telefonów

REJESTRACJA do wszystkich poradni w Płocku tel: (24) 267 84 60 / 61

Poradnia Numer   telefonu
Medycyny Pracy (24) 267 84 59 / 67/ 71 / 88 / 89
Chorób Zawodowych (24) 267 84 58
Dla Kierowców (24) 267 84 72
Laryngologiczna (24) 267 84 87
Okulistyczna (24) 267 84 85 / 86
Neurologiczna (24) 267 84 84
Kardiologiczna (24) 267 84 83
Dermatologiczna (24) 267 84 83
Chirurgiczna / Pulmonologiczna (24) 267 84 68
Psychologii Pracy (24) 267 84 98
Zakład Fizjoterapii (24) 267 84 95
Pracownia RTG (24) 267 84 73
Pracownia EKG (24) 267 84 74
Punkt Pobrań (24) 267 84 81

REJESTRACJA do wszystkich poradni Oddział w Radomiu tel: (48) 33 09 311/312 lub (48) 34 01 952

Poradnia Numer  telefonu
Medycyny Pracy (48) 33 09 305/ 307/ 344
Chorób Zawodowych (48) 33 09 333/ 36 348 50
Dla Kierowców (48) 33 09 311
Laryngologiczna (48) 33 09 328
Okulistyczna (48) 33 09 329
Neurologiczna (48) 33 09 314
Psychologiczna (48) 33 09 306/ 320
Dermatologiczna (48) 33 09 303
Prac. bad. czynnościowych układu krążenia (48) 33 09 301
Prac. bad. czynnościowych układu oddechowego (48) 33 09 325
Zakład Rehabilitacji (fizykoterapia) (48) 33 09 319
Zakład Rehabilitacji (kinezyterapia) (48) 33 09 341

REJESTRACJA do wszystkich poradni Oddział w Warszawie tel: (22) 560 00 70 lub (22) 560 00 72

Poradnia Numer  telefonu
Medycyny Pracy – gabinet pielęgniarki (22) 560 00 53
Chorób Zawodowych (22) 560 00 81
Dla Kierowców (22) 560 00 70/72
Laryngologiczna / Foniatryczna (22) 560 00 78
Okulistyczna (22) 560 00 79
Neurologiczna (22) 560 00 82
Diagnostyki Zespołu Wibracyjnego (22) 560 00 85
Prac. bad. czynnościowych układu krążenia (22) 560 00 85
Prac. bad. czynnościowych układu oddechowego (22) 560 00 74
Gabinet zabiegowy/Punkt Szczepień (22) 560 00 75
Psychologiczna (22) 560 00 43/48
Skip to content