MWOMP

Podpisanie umowy dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie drenażu i odwodnienia budynku przychodni przy ul. Kolegialnej 17 w Płocku”

W dniu 24.08.2021 r. w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy z siedzibą  w Płocku  została podpisana umowa dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie drenażu i odwodnienia budynku przychodni przy ul. Kolegialnej 17 w Płocku”. Przedmiotem umowy jest wykonanie wewnętrznej izolacji ścian i podłogi w piwnicy budynku MWOMP przy ul. Kolegialnej 17 przez wykonanie tzw. „wanny wewnętrznej” – pozostałe pomieszczenia – znajdujące się poniżej poziomu terenu oraz robót zewnętrznych wraz z wykonaniem przepompowni wód drenażowych. Jest to II etap realizacji zadania inwestycyjnego pn. jw. Pierwszym etapem było wykonanie w 2020 r. tzw. „wanny wewnętrznej”  w pomieszczeniu Archiwum.

Skip to content