MWOMP

Ćwiczymy dla zdrowia w MWOMP Płock

3 lipca 2020r. w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Płocku odbyło się uroczyste podpisanie 3 umów na realizację projektów dotyczących dostępności opieki zdrowotnej w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik , wicemarszałek Wiesław Raboszuk  oraz p.o. dyrektora Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Agnieszka Sulkowska.  

Głównym celem projektów jest poprawa stanu zdrowia dzieci w zakresie chorób kręgosłupa poprzez zwiększenie dostępności opieki zdrowotnej w postaci profilaktyki i rehabilitacji wad postawy.

Projekt zakłada m.in. zwrócenie szczególnej uwagi na wczesne wykrywanie wad rozwojowych, zwiększenie poziomu wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych oraz zdrowego stylu życia a co najważniejsze, zmniejszenie odsetka osób cierpiących z powodu chorób kręgosłupa.

Zajęcia ruchowe wzbogacone o elementy crossfit będą prowadzone w Szkołach Podstawowych w Gąbinie i Dobrzykowie oraz siedzibie MWOMP w Płocku pod czujnym okiem wykwalifikowanych fizjoterapeutów. Dodatkowym komponentem będzie udział w projektach psychologów, którzy będą motywowali do ćwiczeń.

Tytuł projektu:  „Ćwiczymy dla zdrowia w MWOMP Płock” 

Beneficjent: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

Całkowita wartość projektu: 358 237,89 zł

Kwota dofinansowania UE: 286 590,31 zł

Kwota dofinansowania BP: 46 567,11 zł

Działanie: 9.2 Usługi społeczne  i usługi opieki zdrowotnej

Tytuł projektu „MWOMP dla zdrowia dzieci”

Beneficjent: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

Całkowita wartość projektu: 393 587,25 zł

Kwota dofinansowania UE: 314 869,80 zł

Kwota dofinansowania BP: 51 166,10 zł

Działanie: 9.2 Usługi społeczne  i usługi opieki zdrowotnej

Tytuł projektu:  „W przyszłość patrzymy i w MWOMP Płock dzieci ćwiczymy”

Całkowita wartość projektu: 319 265,75 zł

Kwota dofinansowania UE: 255 412,60 zł

Kwota dofinansowania BP:  41 503,78 zł

Działanie: 9.2 Usługi społeczne  i usługi opieki zdrowotnej

Więcej informacji: Agnieszka Kwiatkowska, tel. 24 267 84 93, e-mail: a.kwiatkowska@mwomp.pl

Skip to content