MWOMP

Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie – etap II

Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie – etap II.

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku informuje, iż otrzymał dotację na realizację zadania pn. „Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie – etap II.”

Zadanie jest współfinansowane przez Województwo Mazowieckie w ramach podpisanej umowy dotacyjnej Nr W/UMWM-UU/UM/NW/1652/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku na kwotę
21 947 224,98 zł i będzie realizowane zrealizowane w latach 2024 – 2027.

Zakres Zadania obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów wraz z budową łącznika pomiędzy istniejącymi budynkami A i B oraz przebudową garażu i budową komunikacji wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi Oddziału MWOMP w Warszawie. Ponadto w ramach Zadania zostanie sfinansowany koszt usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego, autorskiego oraz zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia, w tym aparatury medycznej.

 

Skip to content