MWOMP

Rodzaj działalności oraz zakres świadczeń zdrowotnych

MWOMP prowadzi działalność leczniczą polegającą na udzielaniu ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

MWOMP udziela świadczeń zdrowotnych związanych z:

  1. badaniami i poradami lekarskimi,
  2. leczeniem,
  3. badaniami psychologicznymi,
  4. rehabilitacją leczniczą,
  5. badaniami diagnostycznymi,
  6. orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia,
  7. zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne w zakresie ochrony zdrowia pracujących i ambulatoryjnej specjalistyki medycznej.

MWOMP realizuje także zadania określone w przepisach odrębnych.

Skip to content