MWOMP

Mental Care

Mental Care to zadanie publiczne z zakresu edukacji zdrowotnej i wsparcia w kryzysie osób dorosłych w latach 2023-2024. Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

 

Cel:

 • Podniesienie wiedzy i świadomości w grupie osób narażonych na czynniki psychospołeczne: zwiększenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych, zwiększenie wiedzy w obszarze stresu, nabycie umiejętności rozpoznawania swoich emocji,
 • Poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem, lękiem oraz sytuacjami trudnymi i umiejętności rozwiązywania problemów,
 • Budowanie poczucia własnej wartości poprzez wzrost kompetencji psychologicznych,
 • Podniesienie wiedzy i świadomości w kontekście depresji, zaburzeń lękowych oraz fonoholizmu,
 • Zwiększenie wiedzy w tematyce uzależnień i zachowań ryzykownych w kontekście kierowania pojazdem i wykonywania pracy.

 

Beneficjenci:

 • Osoby dorosłe, których wykonywany zawód bądź stanowisko jakie zajmują w miejscu pracy naraża je na ryzyko wystąpienia kryzysu psychicznego lub inne niekorzystne czynniki psychospołeczne,
 • Personel medyczny podmiotów leczniczych oraz nauczyciele,
 • Kierowcy (zawodowi, kierujący pojazdem w stanie nietrzeźwości, sprawcy wypadków drogowych, kierowcy pojazdów uprzywilejowanych).

 

W ramach zadania:

 • Porady psychologiczne i psychoedukacyjne,
 • Indywidualne spotkania z psychologiem oraz zajęcia grupowe w formie warsztatów, wykładów i ćwiczeń,
 • Kampania społeczna.

 

Partnerzy projektu:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
 • Budmat Transport Sp. z o.o.
 • Budmat Bogdan Więcek
 • Budmat Materiały Budowlane Sp. z o.o.
 • Urząd Gminy w Radzanowie
 • Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu
 • Ochotnicza Straż Pożarna Klwatka Królewska

 

Spotkania indywidualne odbywać się będą w:

 • Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Płocku ul. Kolegialna 17; 09-402 Płock
 • Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Płocku O/ Radom ul. Rodziny Winczewskich 5; 26-600 Radom
 • Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Płocku O/ Warszawa al. Wojska Polskiego 25; 01-515 Warszawa

 

Zapytania o projekt oraz zgłoszenia [druk zgłoszenia] na spotkania indywidualne należy kierować na adres: b.junak@mwomp.pl tel. (48) 3309318

Skip to content