MWOMP

Badania Uczniów/Studentów/Doktorantów

Wykaz Podmiotów wykonujących badania uczniów na ternie Województwa Mazowieckiego w 2024 r. – LINK

Badanie osoby do 16 roku życia: Badanie osoby powyżej 16 roku życia:

wymagania:

  • obecność rodzica/opiekuna
  • oświadczenie do pobrania (prosimy o wypełnienie) 

wymagania:

  • oświadczenia do pobrania (prosimy o wypełnienie) 

nie jest wymagana obecność rodzica/opiekuna

Dokumenty do pobrania: oświadczenie pacjenta

Jeżeli w trakcie kształcenia uczeń będzie ubiegał się o uprawnienia do kierowania pojazdami wymagane jest dodatkowo oświadczenie (prosimy o wypełnienie) – Oświadczenie o stanie zdrowia kierowcy, które w przypadku ucznia niepełnoletniego wypełnia rodzic/opiekun (art. 78 ustawy o kierujących pojazdami) – link

Podstawa prawna: rozporządzenie MZ z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. 2019, poz. 1651).

Skip to content