MWOMP

Płock, dnia 08.03.2024 r.   Znak sprawy: ZP.264.1.2024   Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy SPZOZ informuje o zakończeniu Dialogu Technicznego dotyczącego „Systemu klasy ERP”. Jednocześnie MWOMP dziękuje wszystkim uczestnikom Dialogu Technicznego za zgłoszenie się i udział w całym procesie dialogu. Postępowanie o udzielenie zamówienia w przedmiocie dostawy i wdrożenia „Systemu […]

Płock, dnia 30.01.2024 r. Znak sprawy: ZP.264.1.2024   Lista Uczestników zaproszonych do udziału w Dialogu   Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy SPZOZ zgodnie z zapisami Ogłoszenia o dialogu technicznym, informuje iż do Dialogu technicznego dotyczącego „Systemu klasy ERP” zostaną zaproszeni następujący Uczestnicy: Konsultant Komputer Sp. z o.o., ul. Krzywa 21, […]

Płock, dn. 19 stycznia 2024 r.   OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM   Znak Sprawy: ZP.264.1.2024   I. INFORMACJE O ZAPRASZAJĄCYM  Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy SPZOZ 09 – 402 Płock, ul. Kolegialna 17 Tel. 24 267 – 84 – 52 adres e-mail: zamowienia.publiczne@mwomp.pl adres strony internetowej: www.mwomp.pl   II. PRZEDMIOTU […]

Skip to content