MWOMP

Dialog Techniczny – lista uczestników

Płock, dnia 30.01.2024 r.

Znak sprawy: ZP.264.1.2024

 

Lista Uczestników zaproszonych do udziału w Dialogu

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy SPZOZ zgodnie z zapisami Ogłoszenia o dialogu technicznym, informuje iż do Dialogu technicznego dotyczącego „Systemu klasy ERP” zostaną zaproszeni następujący Uczestnicy:

  1. Konsultant Komputer Sp. z o.o., ul. Krzywa 21, 60 – 118 Poznań
  2. Nexus Polska Sp. z o.o., ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań
  3. Asseco Poland Spółka Akcyjna, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów

 

Jednocześnie informujemy, iż ww. Uczestnicy zgłosili się do udziału w Dialogu technicznym i spełnili warunki postępowania.

p.o. Dyrektora MWOMP

Agnieszka Sulkowska

 

Skip to content