MWOMP

OGŁOSZENIE o wynikach konkursu ofert na wykonywanie świadczeń  zdrowotnych

Płock, dnia 30 kwietnia 2024 r.

 

 OGŁOSZENIE

o wynikach konkursu ofert na wykonywanie świadczeń  zdrowotnych

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy SPZOZ z siedzibą w Płocku informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: lekarza neurologa w siedzibie Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy SPZOZ w Płocku wybrano ofertę:

Marta Nowicka

09-402 Płock, ul. Zygmunta Padlewskiego 3 lok. 4

 

Powyższe oferty spełniają warunki określone przez Zamawiającego.

 

p.o. Dyrektora MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Skip to content