MWOMP

Płock, dnia 30 kwietnia 2024 r.    OGŁOSZENIE o wynikach konkursu ofert na wykonywanie świadczeń  zdrowotnych Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy SPZOZ z siedzibą w Płocku informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: lekarza neurologa w siedzibie Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy SPZOZ w […]

Płock, dnia 15 kwietnia 2024 r. OFERTA PRACY Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku zatrudni osobę na stanowisko Lekarz okulista Miejsce świadczenia pracy: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku SP ZOZ Kolegialna 17 w Płocku Wymagania: wykształcenie wyższe medyczne, specjalizacja z zakresu okulistyki (II stopień lub tytuł […]

 KONKURS OFERT – OGŁOSZENIE  z dnia  10 kwietnia 2024 roku Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy SPZOZ z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17 działając w oparciu o art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z  2023 r., poz. 991 ze […]

Płock, dnia 14 grudnia 2023 r.   OGŁOSZENIE  o wynikach konkursu ofert na wykonywanie świadczeń  zdrowotnych Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy SPZOZ z siedzibą w Płocku informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: lekarza okulistę w siedzibie Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy SPZOZ w […]

Płock, dnia 13 grudnia 2023 r.    OGŁOSZENIE o wynikach konkursu ofert na wykonywanie świadczeń  zdrowotnych Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy SPZOZ z siedzibą w Płocku informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: lekarza medycyny pracy w Oddziale Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy SPZOZ w […]

KONKURS OFERT – OGŁOSZENIE  z dnia  29 listopada 2023 roku Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy SP ZOZ z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17 działając w oparciu o art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z  2023 r., poz. 991 […]

 KONKURS OFERT – OGŁOSZENIE  z dnia  24 listopada 2023 roku Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy SP ZOZ z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17 działając w oparciu o art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z  2023 r., poz. 991 […]

Płock, dnia 10 października 2023 r.    OGŁOSZENIE o wynikach konkursu ofert na wykonywanie świadczeń  zdrowotnych Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy SP ZOZ z siedzibą w Płocku informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: lekarza okulisty w siedzibie Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy SP […]

Skip to content