MWOMP

Płock, dnia 18 grudnia 2020 r. OGŁOSZENIE o wynikach konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wybrano następujące oferty:   w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych przez lekarza psychiatrę w Oddziale Mazowieckiego […]

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17 działając w oparciu o art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z  2020 r., poz. 295 ze zm.) oraz art. 140 – 141, 146 ust. 1, 147-148 ust. […]

Skip to content