MWOMP

OGŁOSZENIE o wynikach konkursu ofert na wykonywanie świadczeń  zdrowotnych

Płock, dnia 13 grudnia 2023 r.

 

 OGŁOSZENIE o wynikach konkursu ofert na wykonywanie świadczeń  zdrowotnych

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy SPZOZ z siedzibą w Płocku informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

lekarza medycyny pracy w Oddziale Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy SPZOZ w Radomiu wybrano ofertę:

Gniadek-Jonczewa Danuta Indywidulana Specjalistyczna Praktyka Lekarska, 26-600 Radom, ul. Mariana Langiewicza 22 lok. 1

 

Lekarza specjalisty kardiologa w Oddziale Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy SPZOZ w Warszawie wybrano ofertę:

Praktyka Lekarska Joanna Wiśniewska, 04-137 Warszawa, ul. Gdecka 19 lok. 8

 

Powyższa oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego.

 

p.o. Dyrektora MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Skip to content