MWOMP

OGŁOSZENIE  o wynikach konkursu ofert na wykonywanie świadczeń  zdrowotnych

Płock, dnia 14 grudnia 2023 r.

 

OGŁOSZENIE  o wynikach konkursu ofert na wykonywanie świadczeń  zdrowotnych

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy SPZOZ z siedzibą w Płocku informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

lekarza okulistę w siedzibie Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy SPZOZ w Płocku wybrano ofertę:

Prywatny Gabinet Okulistyczny, Danuta Jolanta Gębka, 09-400 Płock, ul. Padlewskiego 11.

 

Powyższa oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego.

 

p.o. Dyrektora MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Skip to content